Om DO-IT

DO-IT info

IKT og SMB
Deltakere
Interne sider

Presentasjon av Do-IT

Presentation in English

Sluttrapport fra forprosjektet
zip-fil (1.7 Mb)
doc-fil (3.5 Mb)

Sluttrapport fra evaluering