Prosjektet har navnet fra "DistriktsOrientert IT" og har som mål å styrke bruk av IT
i små- og mellomstore bedrifter (SMB) i regionen.  Her finner du en liten informasjonsfolder
om prosjektet (doc-format). Slik er vi organisert:

DO-IT organisering

Vi skal gjennom samvirke frembringe en million gode ideer.
Ta gjerne kontakt med Olav Skundberg for nærmere opplysninger