Referanser til IKT og SMB

Offenlige dokumenter
Regjeringen har lagt frem en ny handlingsplan for bredbåndskommunikasjon, med 35 konkrete tiltak. Den finnes under Odin, direkte på;
http://www.odin.dep.no/nhd/norsk/publ/handlingsplaner/024101-220002/index-dok000-b-f-a.html

Regjeringens e-koordinator har fortløpende rapportering: http://www.odin.dep.no/nhd/norsk/p10001865/p10001877/index-b-n-a.html

Som en del av e-planen foreligger et program i regi av NFR for e-handel med fokus på SMB: http://www.forskningsradet.no/nyheter/notiser/melding.html/10701

Hvordan kan de statlige høgskolene spille en sterkere rolle i regional innovasjon ? http://www.program.forskningsradet.no/bro/html/body_hs_rapport.html

Program for brobygging mellom næringsliv og forskning -BRO: http://www.program.forskningsradet.no/bro/

 

Kopling utdanning og næringsliv
NTNU, gruppen for entreprenørskap og innovasjon (GREI) : http://www.grei.ntnu.no/

Career Center     Organisering av kontakt mellom studenter og Midthøgskolan i Sverige

Fagsenter HiNT (under oppbygging)

SVEA SVEA-projektet, Nationell satsning på elektroniska affärer

GEA  Gemenskapen för Elektroniska Affärer

 

Noen avisartikler
Råkjør i feil fil: Adresseavisen har laget en helside om IKT og bredbånd, og hva som er viktige for bedriftene å satse på.

 

Internasjonale referanser
e-Europe, EUs aktiviteter på området

NEW INTERNET SURVEY SHOWS SIGNIFICANT RISE IN E-COMMERCE ACTIVITY http://www.iia.ie/fyi/survey2000.html

E-BUSINESS SEMINAR I TRONDHEIM http://www.customax.no/seminar_trondheim.htm