Informasjon fra DO-IT

Kort presentasjon og Informasjonsfolder (doc-format) om prosjektet.

Informasjon fra DO-IT 
Reiserapport fra Irland, nov. 2000.

Presentasjon "Bredbånd og muligheter", Steinkjer 1. des 2000

Presentasjon av IKT-muligheter, NHO 12. okt. 2000

Info-folder til seminar 6.sept i Grong, og aviskronikk i tilknytning til seminaret. Her er 3 bilder fra seminaret: bilde1 bilde2 bilde3
Nettadressen til vår lokale samarbeidspartner i Grong :  http://www.pilotprosjektet.com

I kjølvannet fra seminar på Grong er det dratt i gang nye tiltak under Indre Namdal regionråd, IN-nett

Info-folder seminar Steinkjer 22. juni

Info-folder seminar i Steinkjer 12. mai, og kronikk i Trønderavisa om Netthandel - for enhver pris?  Her er bildepresentasjon fra samme arrangement.

Oversikt over studentprosjekter
- Oversikt over utførte studentoppgaver ved HINT våren 2000

- Oversikt over utførte studentprosjekt ved HIST  våren 2000

- Oversikt over utførte eksamensarbeider fra MH for Programvaruingenjörer og Elektroingenjörer

- Invitasjon til virksomheter om å sende inn forslag til nye studentprosjekter ved HIST

WEB-referanser i prosjektet
- IKT-planen for Spøttrup kommune: http://www.spottrup.dk/kommune/info/aktuel/ikt/ikt.htm

- Studentprosjekt ved HINT: Elektronisk handel i Grafisk bransje.


I tilknytning til Interreg
Interreg II - Nordens Gröna Bälte

Interreg III 2000 - 2006 og info fra KRD: http://www.distriktsforum.net/interreg

Projektrapporter (SMB-tiltak, Kompetanseutvikling, Lokal utvikling)

Trønderjamt

IT-Jämtland