Organisering av DO-IT

Styringsgruppe

- Thorleif Hjeltnes, HIST

- Bertil Andersson, MH

- Hugo Nordseth, HINT

Referansegruppe

- Sven Winemark, Jämtlands Län

- Tommy Stugård, IT-Jämntlands Län
- Terje Thuseth, Sør-Trøndelag Fylkeskommune
- Kirsten Haugum, Nord-Trøndelag Fylkeskommune
- Jan Bredeveien, DND

- Nicolai Torstensen, NHO

Prosjektledelse

- Olav Skundberg, HIST

- Bjørn Tore Larsen, HIST

Evaluering

- Mette Kammen, HINT

Kompetansekartlegging

- Olav Skundberg, HIST

- Knut Ekker, HINT

- Sven Isaxon, MH

Lokale utviklingsseminar

- Arnt Farbu, HINT

- Curt-Olof Klasson, MH

- Bjørn Tore Larsen, HIST

Prosjektpool

- Bertil Andersson, MH

- Per-Ove Forss, MH

- Knut Ekker, HINT

- Else Lervik, HIST

Internasjonal utredning

- Thorleif Hjeltnes

- Hugo Nordseth

- Bertil Andersson

 

Se også eget organisasjonskart