LIMIT-2000

Et samarbeid mellom flere høgskoler om opprettelse av et felles IT-studium på nettet.


Faglig


Administrativt

Møter

Annet


SOFF