Høgskolen i Sør-Trøndelag
Avdeling for informatikk og e-læring

Bacheloroppgave 2013
Studium: IT-støttet bedriftsutvikling

 

Tittel - norsk: Kundeforhold på Internett
Tittel - engelsk: Customer relationships on the Internet

Oppgave nr.: 26

Oppgavestiller:  Høgskolen i Sør-Trøndelag - Avdeling for informatikk og e-læring.

 

Kontaktperson: Thor O. Olsen.

 

Telefon: 73 55 95 40

E-postadresse: postmottak@hist.no

 

Postadresse: Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for informatikk og e-læring, Postboks 2320, 7004 Trondheim.

Studenter: Marius André Andersen.

Veileder ved HiST: Thor O. Olsen.

 

Sammendrag:Bacheloroppgaven har som formål å undersøke om Internett-butikker og Internett-kunder har samme oppfatning av hva som skal til for å opprettholde et godt forhold mellom dem. Oppgaven bygger sitt arbeid på spørreundersøkelser som er besvart av både Internett-kunder og Internett-butikker. Intervjuer med ressurspersoner innenfor elektronisk handelsbransje er også utført.


Abstract in English:
The Bachelor Thesis aims to examine if Internet-stores and Internet-customers share the same perception of what it takes to sustain a good relationship between them. The task bases its work on surveys, which collect answers from both Internet-stores and Internet-customers. There are also been interviewed resourceful persons within the electronic commerce industry.


I henhold til kontrakt inngått mellom HiST/AITeL, oppgavestiller og studenter gjelder følgende for publisering av resultater: Normalsituasjonen er at rettigheter til å framstille kopier og å videreutvikle produktet og/eller metoder tilfaller HiST. Alle resultater er åpent tilgjengelig. Eventuelle avvik fra normalsituasjonen er markert med kryss nedenfor:

 

Avvik fra normalsituasjonen: Oppdragsgiveren kan utnytte produktet kommersielt og videreutvikle produktet/metoden. Høgskolen vil ikke utnytte produktet kommersielt, men vil kunne arbeide videre med den grunnlagskompetansen som er vunnet gjennom prosjektet.

 

Avvik fra normalsituasjonen: Studenten(e) kan utnytte produktet kommersielt og videreutvikle produktet/metoden.

 

Avvik fra normalsituasjonen: Resultatene fra arbeidet er sperret og kun tilgjengelig etter avtale med oppdragsgiver.