HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Avdeling for informatikk og e-læring


Bacheloroppgave 2012
Studium: Dataingeniør


Tittel – norsk: eXamify – Distribuert løsning for eksamen på egen laptop vha. skreddersydd Linux-distribusjon på live-USB minnepinne.
Tittel – engelsk: eXamify – Distributed solution for exam on your own laptop, using a customized Linux distribution on live-USB stick.

Oppgave nr.: 14E

Oppgavestiller: Jan Egil Jægersborg / Torvald Lekvam


Kontaktperson: Jan Egil Jægersborg / Torvald Lekvam


Telefon: 97109914 / 92484347

E-postadresse: egiljae@gmail.com / torvald@gmail.com


Postadresse: Okstad Vestre, 7075 Tiller / C.O. Hovik Berg, Kalvskinnsgata 6, 7012 Trondheim

Studenter: Jan Egil Jægersborg / Torvald Lekvam

Veileder ved HiST: Tomas Holt


Sammendrag: eXamify er en fullstendig løsning for å ta en heldigital eksamen på egen laptop i et tradisjonellt eksamenslokale. Hver eksamensdeltaker får tildelt en egen live-USB minnepenn som eXamify bootes fra. Eksamensvakt har full oversikt over status på hver eksamensdeltaker under en eksamen. Sanntidsbackup og sikkerhet står i fokus.


Abstract in English:
eXamify is a complete solution for taking a digital exam on your laptop in a traditional examination room. Each participan will receive a live-USB pen of which eXamify boots from. The exam guards has a complete overview of the status of each exam participant during an exam. Real-time backup and security are in focus.


I henhold til kontrakt inngått mellom HiST/AITeL, oppgavestiller og studenter gjelder følgende for publisering av resultater: Normalsituasjonen er at rettigheter til å framstille kopier og å videreutvikle produktet og/eller metoder tilfaller HiST. Alle resultater er åpent tilgjengelig. Eventuelle avvik fra normalsituasjonen er markert med kryss nedenfor:


Avvik fra normalsituasjonen: Oppdragsgiveren kan utnytte produktet kommersielt og videreutvikle produktet/metoden. Høgskolen vil ikke utnytte produktet kommersielt, men vil kunne arbeide videre med den grunnlagskompetansen som er vunnet gjennom prosjektet.

X

Avvik fra normalsituasjonen: Studenten(e) kan utnytte produktet kommersielt og videreutvikle produktet/metoden.

X

Avvik fra normalsituasjonen: Resultatene fra arbeidet er sperret og kun tilgjengelig etter avtale med oppdragsgiver.