Institutt for datateknologi og informatikk (IDI), fagenhet Anvendt informasjonsteknologi (AIT)

Forslag til studentoppgave

Arbeidstittel:
Hensikten med oppgaven:

Kort beskrivelse av oppgaveforslag:

Oppgaven passer for (kryss av de(t) som passer og skriv evt. en kommentar til oss)
Prosjektoppgave
Bacheloroppgave
Masteroppgave
Annet (Er oppgaven tiltenkt bestemte studenter, bestemt emne, eller har du andre kommentarer?)


Kan oppgavestiller stille arbeidsplass med
nødvendig utstyr og programvare:
Hvis ikke, hva kreves av maskin og programvare:
Begrensninger i tilgjenglighet av opplysninger o.l:
Oppgaven passer best for, antall studenter

Opplysninger om oppgavestiller

Vennligst fyll ut alle felt

Navn på bedrift eller organisasjon:
Adresse:
Navn på kontaktperson/veileder:
Telefon:)
Epost:

Utfyllende kommentarer til hva oppgaven gjelder: