LN349D/LO348D Web-applikasjoner med JSP og JSF
Leksjon 1: Introduksjon til web-programmering med JSP

 

Sammendrag

Vi begynner med å installere Tomcat web-tjener. Deretter ser vi på hva vi mener med scriptprogrammering på henholdsvis klient og tjener. Men for å ha det helt klart: Tema i dette kurset er ikke klientprogrammering, men tjenerprogrammering. Leksjonen gir videre en innføring i de viktigste språkelementene i JSP, slik at leseren er i stand til å lage meget enkle dynamiske web-sider uten kommunikasjon med brukeren.

Referanse til lærebok og Internett

Dere skal finne det dere trenger i leksjonen, eventuelt på URL-er som leksjonen peker til. Pensum er gitt av leksjonen, øvingsoppgavene og løsningsforslaget.

Viktige URL'er i leksjon og øving:

Utviklingsverktøy NetBeans (vi skal bruke versjon 7)
Kort brukerveiledning NetBeans (vil oppdateres til versjon 7 ved kursstart)
Servlet-API dokumentasjon
HTML-tutorial (du trenger å kunne litt HTML for å gjøre øvingene i dette kurset)
Eller i kortform: HTML-elementer

Om tegnsett

Her skaper selvfølgelig nasjonale særtegn problemer. NetBeans bruker UTF-8 som standard. Imidlertid fungerer ISO 8859-1 bedre i mange typer programvare. I de elektroniske utgavene av forhåpentligvis de aller fleste eksempler og løsningsforslag er derfor dette tegnsettet spesifisert i META-elementet:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
Les gjerne på norsk wikipedia om tegnsett.

Læremateriell

Leksjonen på pdf-format.
Innleveringsoppgaven.
Nettstudenter leverer via OPPGAVER i It's Learning.
Campusstudenter leverer ved demonstrasjon på labben.
Eksempler som er brukt i leksjonen (.jsp- og .html-filer pakket i en zip-fil).