- Oppstart høst: 29. aug 2017
- Oppstart vår: 30. jan 2018
- Formell fagbeskrivelse
- Kjøp faget på http://itfag.no/
- Få varsling neste gang faget kjøres:

Hva handler dette faget om?

Målet med faget er at du skal bli i stand til å lage store, objektorienterte og vedlikeholdsbare web-løsninger basert på JSF og Model-View-Controller (MVC). Kurset begynner med en innføring i grunnleggende begreper ved hjelp av JSP. Deretter gjennomgås de viktigste delene av JSF.Kjøp faget på http://itfag.no/

Temaoversikt

Leksjonene kommer ut hver uke i læringsplattformen it´s learning. Du kan få et inntrykk av noe av innholdet i faget i listen under. Start gjerne med å lese introduksjon til kurset.

Du studerer i læringsplattformen itslearning:
- Hvordan studere på nett (video)
- Gode studietips (video)

Pedagogisk opplegg

Som de fleste programmeringsfagene er også dette et arbeidskrevende fag. Ettersom du er kommet hit, har du antakelig erfart at det ikke er mulig å lese seg til programmeringskunnskaper. Programmering er et håndverk, som må praktiseres. Og i tillegg må du selvfølgelig lese for å gjøre deg kjent med de teknikker og muligheter som er tilgjengelige for å utføre dette håndverket. Til de seks første leksjonene er det innleveringsoppgaver. Av disse må fire være godkjent for å få gå opp til eksamen. I tilknytning til resten av kurset vil det bli gitt et "øvingsbasert prosjekt". Det betyr at det også her blir gitt øvinger, men at de skal settes sammen til et mindre prosjekt. Du gjør en del av prosjektet i tilknytning til hver av de seks siste øvingene. Prosjektarbeidet utføres i grupper på 1-3 personer. Informasjon om gruppesammensetning kommer i ItsLearning. Prosjektet teller 45% av sluttkarakteren. For øvrig er det en totimers eksamen uten hjelpemidler.

Lærebøker/Pensum

Det har dessverre ikke vært mulig å finne ei lærebok som dekker både JavaServer Pages (JSP) og JavaServer Faces (JSF).

De fire første leksjonene behandler JSP. Her er det meningen du skal greie deg med leksjonene og nettreferanser som oppgis der. Dersom du har boka "Programmering i Java", finner du en kortfattet utgave av stoffet i kapittel 25. Pensum er dekket av leksjonene, øvinger og løsningsforslag.

For hoveddelen av kurset har jeg valgt boka:

David Geary, Cay Horstmann: Core JavaSever Faces, 3. utgave - Sun Microsystems Press, Prentice Hall.

Boka er så vidt kommet ut, og den er bestilt inn til Tapir Kalvskinnet.

Om faglærer

Kontaktinformasjon

Anbefalte forkunnskaper

SKRIV LITT OM FORKUNNSKAPER HER

Programvare/Utstyr

All programvare lastes ned gratis.
Kjøp faget på http://itfag.no/