IFUD1040 Windows server for systemansvarlige
- Oppstart høst: 29. aug 2017
- Oppstart vår: 30. jan 2018
- Formell fagbeskrivelse
- Kjøp faget på http://itfag.no/
- Få varsling neste gang faget kjøres:

Hva handler dette faget om?

Faget skal gi praktisk undervisning i drift av nettverk basert på Windows 2003 Server og Windows 2008 server. Studentene skal settes i stand til å kunne installere og ha driftsansvar for et nettverk med Windows server.Kjøp faget på http://itfag.no/

Temaoversikt

Leksjonene kommer ut hver uke i læringsplattformen it´s learning. Du kan få et inntrykk av noe av innholdet i faget i listen under:

Du studerer i læringsplattformen itslearning:
- Hvordan studere på nett (video)
- Gode studietips (video)

Pedagogisk opplegg

Dette faget har 12 leksjoner med lærestoff. Til hver leksjon er det tilknyttet en øving, hvorav 8 må være godkjente. Øvingene er viktige for å øve inn fagstoffet og stimulere til videre utforsking av temaet som tas opp. Øvingene blir rettet i løpet av noen få dager. Du vil få tilbakemelding på en form som gjør at du som student kan vite hva som var bra og hva som var mindre bra, hvor forbedringspotensialet ligger, men ikke retting av feil. Kommentarene vil altså være veiledende i formen. Faget har også et diskusjonsforum for spørsmål, svar og erfaringsutveksling.

Lærebøker/Pensum

Anbefalt lærebok for Windows server 2003 er:
Mastering Windows Server 2003
Forfatter: Mark Minasi m.flere
Forlag: Sybex
ISBN: 0-7821-4130-7

Boka er på ca 900 sider og er også god som oppslagsverk. Den koster i ca. 400 kr hos TAPIR bokhandel. Dersom en ønsker annen litteratur er det ikke noe i veien for å finne tilsvarende.

Har ikke funnet en egnet lærebok i Windows 2008 server ennå......

Om faglærer
Høgskolelektor Jostein Lund har jobbet mye med drifting av nettverk

Kontaktinformasjon

Anbefalte forkunnskaper

SKRIV LITT OM FORKUNNSKAPER HER

Programvare/Utstyr

Dette faget krever at alle har tilgang til et "hjemmenettverk". Dette nettverket må minst bestå av to maskiner - en til å kjøre Windows 2003 Server eller Windows 2008 Server og en maskin som kjører Windows XP Professional, Vista eller Windows 7.

Studenter som tar faget vil automatisk få mulighet til å laste ned programvare fra Microsoft gjennom avtalen som vi har med MSDNAA (Microsoft Developer Network Academic Alliance). Både serveren og arbeidsstasjonen må utstyres med nettverkskort. For at en skal kunne bruke tjenermaskinen i nettverket må en kople til den andre maskinen til den. Dette kan foregå på forskjellige måter:

 1. Ved hjelp av koaksialkabel

 2. For noen år siden var dette den mest vanlige koplingen. En bruker da en lang koaksialkabel som strekkes fra maskin til maskin i nettverket og koples til hver enkelt maskin via en BNC-plugg (T-ledd). På denne måten vil alle signaler sendes til alle maskiner på kabelen. Kabelen må avsluttes i hver ende med en terminator. Dette forutsetter at en har nettverkskort i maskinene som har utgang for koaksialkabel (BNC). Mange nyere nettverkskort (som gjerne er de billigste) har ikke denne tilkoplingen fordi den er så lite brukt i dag. Figur 1 viser denne koplingen.
  {short description of image}
  Figur 1 - Kopling med koaksialkabel
   
 3. Ved hjelp av hub.

 4. Den mest vanlige måten å kople slike nettverk på er å bruke sammenkoplingskomponenter som huber og svitsjer. Det vises til faget "Drift av lokalnettverk" for en gjennomgang av forskjellen på nettverk som koplet med disse to komponentene. En hub er rimelig og enkel å sette opp - det er ingen konfigurasjon av hub i det hele tatt. Når en kopler sammen komponentene ved hjelp av en standard trådparkabel sendes alle signaler til alle maskiner. Denne koplingen forutsetter at en har nettverkskort i maskinene som har utgang for trådparkabel (RJ45-plugg). En hub koster i størrelsesorden 500 kroner.
  {short description of image}
  Figur 2 - Hub-tilkopling
   
 5. Ved hjelp av krysset trådparkabel (som følger med CD'en).

 6. Dersom en skal gjøre koplingen så rimelig som mulig kan en kople sammen tjenermaskin og arbeidsstasjon med trådparkabel direkte uten hub. Dersom det skal være mulig må en ha en spesiell kabel til dette. Vi går ikke inn på detaljer i dette her, men viser til figur 3 som er hentet fra boka "Drift av lokalnettverk", 3. utg (Mikalsen, Borgesen).
  {short description of image}
  Figur 3 -Kopling med krusset trådparkabel
Alle kursdeltagere vil motta en e-post i starten av kurset med opplysninger om hvor de kan laste ned Windows 2003 Server eller Windows 2008 Server fra MSDNAA.Kjøp faget på http://itfag.no/