Videregående programmering i Java
Institutt for datateknologi og informatikk (IDI), NTNU

Øving 2: Tabeller av referanser og klassen ArrayList

Else Lervik
Lærestoffet er utviklet for faget LO191D Videregående programmering

Opphavsrett: Else Lervik og Stiftelsen TISIP

Du skal her løse et problem ved først å bruke tabeller, deretter ArrayList. 

Tips: 
Se kapittel 12.2 og 13.5 i boka.

Oppgave 1

Lag en klasse Student. Den skal ha to objektvariabler:

 private final String navn;
 private int antOppg;

antOppg holder orden på hvor mange av de oppgavene studenten har levert inn, som er godkjent. 

Klassen skal tilby følgende operasjoner:

 public String getNavn()
 public int getAntOppg()
 public void setAntOppg(int antOppg)
 public String toString()

Metoden setAntOppg() skal kaste unntaksobjekt av typen IllegalArgumentException hvis argumentet er negativt. (Se kapittel 6.5, side 196, i boka.) Utover dette skal du ikke kaste unntaksobjekter i denne oppgaven.

Lag en klasse OppgaveOversikt som holder orden på hvor mange oppgaver hver enkelt student har fått godkjent. Forholdet mellom et objekt av denne klassen og studentobjektene er en aggregering. Klassen skal ha to objektvariabler:

 private Student[] studenter = new Student[5];
 private int antStud = 0;

Du skal blant annet lage metoder for følgende operasjoner:

 Student[] nyTab = new Student[studenter.length + 5];
  for (int i = 0; i < antStud; i++) {
   nyTab[i] = studenter[i];
  }
  studenter = nyTab;
 

I tillegg skal du lage toString()-metode.

Her er alle metodehodene:

 public boolean regNyStudent(String navn)
 public int finnAntStud()
 public int finnAntOppgaver(String navn)
 public boolean økAntOppg(String navn, int økning)
 public String[] finnAlleNavn() // navnene til alle studentene
 public String toString()

Eventuelle hjelpemetoder lager du ved behov.

Klassen skal fungere med dette klientprogrammet. Se mer informasjon nedenfor. 

Hvert løkkegjennomløp viser fram en liste med navn på alle registrerte studenter. I tillegg til de registrerte studentene inneholder listen valgmulighetene "Ny student" og "Avslutt".  Første gangen er ingen studenter registrert, da er "Ny student" og "Avslutt" de eneste valgmulighetene. Se til venstre på figuren. Til høyre på figuren ser du nedtrekkslisten etter at to studenter er registrert.

Brukeren velger fra listen. Dersom han velger et navn, spør programmet hvor mange oppgaver som skal registreres på denne studenten. Dersom han velger "Ny student", spør programmet om navnet på denne studenten.

For å få prøvd ut alle metodene avsluttes main() med kall på toString(). Utskriften fra denne delen av programmet skal se omtrent slik ut (eksempel med tre studenter):

Her kommer informasjon om alle studentene:
Navn: Ole Olsen, antall oppgaver løst: 3
Navn: Hanne Hansen, antall oppgaver løst: 4
Navn: Ingrid Ås, antall oppgaver løst: 2

Oppgave 2

(Dersom du har fått til oppgave 1, så er dette en liten oppgave.)

Gjør om løsningen til oppgave 1, slik at ArrayList<Student> brukes i stedet for en tabell av objekter i klassen OppgaveOversikt. 

Merk at begge utgavene av OppgaveOversikt skal leveres inn!

Du skal kunne bruke det samme klientprogrammet.

Lykke til!