Videregående programmering i Java
Institutt for datateknologi og informatikk (IDI), NTNU

Leksjon 2: Tabeller av referanser og klassen ArrayList

Hovedtemaet for denne leksjonen er samlinger av objekter av samme type, for eksempel en gruppe med studenter, en mengde biler eller en samling CD-plater. Slike samlinger kan vi lagre i tabeller, eller vi kan bruke en ferdigdefinert klasse, klassen java.util.ArrayList. Å bruke klassen har flere fordeler, som vi ganske snart skal se. Hensikten med dagens innleveringsoppgave er å utforske de to forskjellige måtene å lagre objektsamlinger på.

Referanse til læreboka: Kapittel 8.7, 12.2, 12.3, 13.1-13.3, 13.5.

Her er leksjonen og her er innleveringsoppgavene.  Innleveringsoppgavene i denne leksjonen er obligatoriske og skal leveres i ItsLearning.