IFUD1104 Programmering i Visual Basic
- Oppstart høst: 29. aug 2017
- Oppstart vår: 30. jan 2018
- Formell fagbeskrivelse
- Kjøp faget på http://itfag.no/
- Få varsling neste gang faget kjøres:

Hva handler dette faget om?

Dette er et grunnkurs i programmering der språket Visual Basic brukes. Faget gir en solid innføring i grunnleggende programmering. Det forutsettes ingen tidligere programmeringserfaring før faget påbegynnes. Visual Studio .NET brukes som utviklingsmiljø og faget vil dermed også fungere som en introduksjon til .NET-programmering. Merk likevel at fokuset i hovedsak ligger på grunnleggende programmering og ikke det særegne ved .NET.

Merk at faget Objektorientert programmering med systemarbeid (10 studiepoeng, IINI1010) bygger på kunnskaper tilsvarende dette faget, og det passer perfekt å ta de to etter hverandre.Kjøp faget på http://itfag.no/

Temaoversikt

Leksjonene kommer ut hver uke i læringsplattformen itslearning. Du kan få et inntrykk av noe av innholdet i faget i listen under:

Du studerer i læringsplattformen itslearning:
- Hvordan studere på nett (video)
- Gode studietips (video)

Pedagogisk opplegg

Undervisningsopplegget har flere elementer som viktig kilde for læring:

Eksamenstiden er 4 timer på oppsatte eksamensdato. Eksamen er nettbasert. Når eksamen er nettbasert, er det klart at en vil ha tilgang til leksjoner, øvinger og løsninger kan medbringes. Programmering skal ikke pugges, men forstås. At en har hjelpemidler betyr ikke at eksamen blir enkel - snarere tvert i mot. Det er ikke lurt å basere seg på at en kan slå opp riktig svar. Øvingene baserer seg på hva du til en hver tid kan, mens eksamen baserer seg på hva du kan ved fagets slutt, og vil blant annet øve i evnen til å kombinere tidligere kunnskap.

Mange er bekymret for hvordan det vil gå på eksamen. Merk at læring er mye mer enn bare eksamensfokus, og skal stoffet sitte på plass i det lange løp må en gå grundig til verks. En må også ha det gøy. Derfor har vi lagt opp til konkrete, praktiske øvinger som er "morsomme" å løse. Det er alltid lurt å jobbe jevnt og trutt utover semesteret, så kommer forståelsen gradvis og forhåpentligvis i tide. Dette er også i tråd med Kvalitetsreformen. Likevel kan de som ønsker å jobbbe fleksibelt, gjøre det. Fristene i faget er anbefalte, ikke absolutte.

Lærebøker/Pensum

Alle leksjoner, øvinger, løsningsforslag, videosnutter o.l. er pensum. Temaene som er tilknyttet hver leksjon antyder hva som forventes lært på helt overordnet nivå. Litt mer detaljert informasjon kommer frem under avsnittet "Læremål" for hver leksjon, for eksempel som vist på ressurssiden tilknyttet leksjon 1.

Det er verdt å merke seg at dette faget tar opp grunnleggende programmeringsferdigheter med Visual Basic som språk. Primærfokuset er altså ikke på Visual Basic, men på programmeringsprinsipper. Du får øvelse i å forstå programmering. Språket VB brukes for å øve deg opp i disse ferdighetene og skape forståelse for programmering. I tillegg lærer du .NET på kjøpet, som en "bonus".

Om faglærer
Førstelektor Svend Andreas Horgen har undervist en rekke programmeringsfag og blant annet skrevet boka Webprogrammering i PHP

Kontaktinformasjon

Anbefalte forkunnskaper

Dette er et grunnleggende programmeringsfag, så du trenger ikke mer kunnskaper enn grunnleggende IKT-kunnskaper.

Programvare/Utstyr

Du trenger Microsoft Visual Studio som i utgangspunktet bare kjører på PC for å programmere i dette faget, men det går også an å bruke Mac/Linux. Les hvordan på en egen side med informasjon om programvare/utstyr.
Kjøp faget på http://itfag.no/