IFUD1113 Sosiale medier
- Oppstart høst: 29. aug 2017
- Oppstart vår: 30. jan 2018
- Formell fagbeskrivelse
- Kjøp faget på http://itfag.no/
- Få varsling neste gang faget kjøres:

Hva handler dette faget om?

Du vil lære om sosiale medier både i teori og praksis, men du vil også lære å sette sosiale medier inn i en sammenheng, for eksempel som del av strategier og planer i din virksomhet. Faget passer for alle som ønsker innsikt i hvordan sosiale medier kan brukes for en virksomhet eller organisasjon.Kjøp faget på http://itfag.no/

Temaoversikt

Du kan få et inntrykk av noe av innholdet i faget i listen under:

Du studerer i læringsplattformen itslearning:
- Hvordan studere på nett (video)
- Gode studietips (video)

Pedagogisk opplegg

Du finner alt du trenger i læringsplattformen itslearning, men læring i dette faget skjer også gjennom aktiv bruk av sosiale medier. Vi legger opp til erfaringsutveksling mellom deltakerne. Du får tilgang til mange læringsressurser skrevet av faglærerne på norsk. Lærestoffet gir ny innsikt, trekker linjer, viser sammenhenger og virkemåte, utfordrer deg til å tenke nytt og så videre.

Faget vurderes til bestått/ikke bestått basert på innleverte øvingsoppgaver underveis (individuelt). Det er altså INGEN eksamen i dette faget. Øvingsopplegget krever skriving av blogg. Det bidrar til at du over tid kan samle kunnskap, erfaringer og refleksjoner og dele disse med de andre som tar faget (og andre som ikke tar faget). Du vil lære mye av å lese og kommentere andres blogginnlegg. Du får også møte faglærerne. Vi arrangerer webinarer (nettbasert seminar) hvor vi vil invitere eksterne foredragsholdere som er ressurspersoner på sosiale medier i Norge til å dele sine erfaringer.

Om faglærerne
Førsteamanuensis Jostein Engesmo har jobbet i næringslivet med Organisasjon og IKT og har doktorgrad fra NTNU

Gunhild Lundberg jobber med en PhD hvor hun forsker på hva som gjør IT-studenter attraktive for arbeidsmarkedet

Kontaktinformasjon

Lærebøker/Pensum

Det er ikke lærebok i dette faget. Leksjoner, videosnutter og anbefalte webressurser utgjør lærestoffet i faget. Du får informasjon om dette i hver enkelt modul i itslearning. Alt som tas opp i modulene er pensum og gir grunnlag for øvingsoppgavene du må gjøre for å få godkjent i faget.

Programvare/Utstyr

Du trenger tilgang til Internett for å ta dette faget. Alt skjer på nett, hjemme i din egen stue om du vil. I dette faget vil du måtte prøve ut en del tjenester i praksis (learning by doing). Du får dypere forståelse av teorien gjennom øving av praktiske ferdigheter og testing/observasjon. Faget krever at du skriver din egen blogg og dessuten bruker tjenester som Twitter, Facebook, Google-tjenester, ulike samarbeidsverktøy, analyseverktøy med mer. Alt er gratisverktøy og nettbasert og skal bidra med å støtte opp om den forretningsmessige forståelsen for sosiale medier.
Kjøp faget på http://itfag.no/