IFUD1050 Webprogrammering med Python
- Oppstart høst: 29. aug 2017
- Oppstart vår: 30. jan 2018
- Formell fagbeskrivelse
- Kjøp faget på http://itfag.no/
- Få varsling neste gang faget kjøres:

Hva handler dette faget om?

Python er et kraftig språk som er raskt, samspiller bra med andre webteknologier og kan kjøre overalt. Det er lett å lære og basert på open source. Mange større aktører på web, som YouTube og Google, velger Python fordi det er veldig raskt å utvikle Pyhton-løsninger.

Du vil i dette faget få en innføring i Python og lære om hvordan et nettsted kan konstrueres md Python. Du lærer også om bruk av tredjeparts datakilder, sikkerhet og komponentbasert utvikling.

Les gjerne mer om hvem som bruker Python og hvorfor på https://www.python.org/about/quotes/.Kjøp faget på http://itfag.no/

Temaoversikt

Du kan få et inntrykk av noe av innholdet i faget i listen under:

Du studerer i læringsplattformen itslearning:
- Hvordan studere på nett (video)
- Gode studietips (video)

Pedagogisk opplegg

Dette faget har 8 leksjoner med lærestoff. Til hver leksjon er det tilknyttet en øving, hvorav 6 må være godkjente. Øvingene er viktige for å øve inn fagstoffet og stimulere til videre utforsking av temaet som tas opp. Øvingene blir rettet i løpet av noen få dager. Du vil få tilbakemelding på en form som gjør at du som student kan vite hva som var bra og hva som var mindre bra, hvor forbedringspotensialet ligger, men ikke retting av feil. Kommentarene vil altså være veiledende i formen. Faget har også et diskusjonsforum for spørsmål, svar og erfaringsutveksling. Faget har også noe videobasert lærestoff.

Karakteren settes på grunnlag av en større prosjektøving/case (60 %) og flervalgseksamen på nett (40 %). Netteksamen varer 1 time. Prosjektet krever at du planlegger og utvikler en større webløsning. Begge deler må være bestått (eksempel: du får ikke karakter om du får A på prosjektet om du stryker på eksamen).

Lærebøker/Pensum

Det brukes følgende lærebok: Beginning Python, From Novice to Professional av Magnus Lie Hetland. Alle de tema som gjennomgås i boka, leksjoner og øvinger er pensum og gir grunnlag for å gjennomføre prosjektet. Dersom du ikke vil bruke bok, eller heller foretrekker annen litteratur, står du selvsagt fritt til det. Pass bare på å tilegne deg de læringsutbytter som tas opp hver gang.

Om faglærer
Høgskolelektor Claus Schive har mastergrad innen feltet mobil applikasjonsutvikling, bistilling NTNU

Kontaktinformasjon

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel om du har grunnleggende kunnskaper i HTML, CSS og programmering, for eksempel tilsvarende Webutvikling 1 og et vilkårlig programmeringsfag. Bokas første kapitler introduserer syntaksen i Python samtidig som grunnleggende programmering gjennomgås. Det anbefales derfor at de som ikke har holdt på med programmering på en stund (eventuelt ikke programmert før) jobber litt ekstra med startkapitlene (gjerne før fagets oppstart for ikke å komme på etterskudd).

Programvare/Utstyr

Du kan bruke både PC og Mac, Windows og Linux/Unix i dette faget. Python fungerer på alle plattformer. Python versjon 3.0 ble lansert i desember 2008, men vi holder oss inntil videre til Python 2.7. Vi vurderer fortløpende om vi skal gå over til 3.3, men det er fortsatt en del pakker som ikke finnes til Python 3.
Kjøp faget på http://itfag.no/