IFUD1024 Programmering i C++
- Oppstart høst: Går ikke
- Oppstart vår: 30. jan 2018
- Formell fagbeskrivelse
- Kjøp faget på http://itfag.no/
- Få varsling neste gang faget kjøres:

Hva handler dette faget om?

Faget er er begynnerkurs i programmering i C++.

Viktig: for mer erfarne programmerere anbefales kurset C++ for Programmerere i stedet.

Advarsel: C++ er et svært komplekst programmeringsspråk, og jeg vil generelt anbefale enklere programmeringsspråk som Python eller JavaScript dersom du aldri har programmert før. Er du derimot veldig interessert i programmering, kan likevel C++ være noe for deg. Men vurder å ta et enklere programmeringsspråk først, og deretter kurset C++ for programmerere.

Målet med kurset er at deltakerne skal lære å programmere. Det oppnår man bare ved å lage egne programmer og prøve dem ut på datamaskinen. Hver uke får man derfor programmeringsoppgaver å bryne seg på.Kjøp faget på http://itfag.no/

Temaoversikt

Leksjonene kommer ut hver uke i læringsplattformen it´s learning.

Du studerer i læringsplattformen itslearning:
- Hvordan studere på nett (video)
- Gode studietips (video)

Pedagogisk opplegg

Dette faget har 12 leksjoner med lærestoff. Til hver leksjon er det tilknyttet en øving, hvorav 8 må være godkjente. Øvingene er viktige for å øve inn fagstoffet og stimulere til videre utforsking av temaet som tas opp. Øvingene blir rettet i løpet av noen få dager. Du vil få tilbakemelding på en form som gjør at du som student kan vite hva som var bra og hva som var mindre bra, hvor forbedringspotensialet ligger, men ikke retting av feil. Kommentarene vil altså være veiledende i formen. Faget har også et diskusjonsforum for spørsmål, svar og erfaringsutveksling.

Lærebøker/Pensum

Læreboken som benyttes er:

Else Lervik og Mildrid Ljosland: Programmering i C++, Gyldendal, 2003. ISBN 82-05-30733-4

Pensum er:

 

Om faglærer
Førsteamanuensis Ole Christian Eidheim med forskningsfokus innen kunstig intelligens, mønstergjenkjenning og medisinsk bildebehandling

Kontaktinformasjon

Anbefalte forkunnskaper

Ettersom dette er et begynnerkurs i programmering kreves ikke spesielle forkunnskaper, men erfaring fra andre programmeringsspråk kan være nyttig.

Programvare/Utstyr

Du bør bruke enten Linux eller MacOS. Debian testing eller Manjaro er gode Linux alternativer, men Linux Mint eller Ubuntu fungerer også. Utviklingsverktøyet vi bruker er C++ IDE'en juCi++: https://github.com/cppit/jucipp.
Kjøp faget på http://itfag.no/