itfag.hist.no


Publisering på internett (PPI)

Kjøp faget på itfag.hist.no!

Om dette faget


Faget består av 8 leksjoner med lærestoff og øving til hver leksjon. Minimum 6 øvinger må være godkjent for å få karakter i faget. Deretter et prosjekt over 5 uker som gjennomføres i gruppe eller individuelt.

Karakter i faget settes basert på prosjekt (60%) og netteksamen (40%).

Faget undervises av Atle Nes (fagansvarlig)

Læringsmål


Etter å ha gjennomført emnet Publisering på internett skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:
 • Studenten forstår klient-tjener-arkitektur i konteksten nettleser og webtjener.
 • Studenten kjenner til forskjellen på statiske og dynamiske websider.
 • Studenten kjenner til HTTP-protokollen og kryptert kommunikasjon med HTTPS.
 • Studenten forstår oppbygningen til en URL, domenenavn og porter.
 • Studenten vet forskjellen på absolutt og relativ adressering.
 • Studenten kjenner til virkemåten til søkemotorer. Studenten forstår viktigheten av å følge web-standarder.

Ferdigheter:
 • Studenten kan utvikle et funksjonelt nettsted ved bruk en enkel teksteditor og HTML eller XHTML.
 • Studenten kan laste opp nettstedet til webtjener med SFTP.
 • Studenten kan endre utseendet på nettstedet med intern eller ekstern CSS.
 • Studenten kan bruke DOM og JavaScript til å lage dynamiske nettsider.
 • Studenten kan legge til multimedia (grafikk, bilder, lyd, video) på nettstedet.
 • Studenten kan integrere eksterne tjenester på nettstedet.

Generell kompetanse:
 • Studenten får en grunnleggende forståelse av hvordan et moderne nettsted er oppbygd.

Faget uke for uke


Leksjonene kommer ut hver uke. En leksjon består typisk av lærestoff på norsk, en øving og lenker til nyttige ressurser på nett. De to første leksjonene er fritt tilgjengelig. Fullstendig tilgang får du via e-læringsplatformen it's learning. Nedenfor kan du se dette fagets temaoversikt og eksempler på fagstoff.

Atle Nes (c) 2012