Dette faget undervises ikke mer. Se heller IKT i læring, gratis MOOC som er et alternativt fag du kan vurdere å ta