LV197D Webprogrammering med PHP
Eksempel på video av fagstoff

Til fagets forside

Det kan være vanskelig å lese seg til enkelte emner innen programmering. For å lette læringsprosessen din er det utviklet en rekke videoer der faglærer viser hvordan konsepter innen programmeringen fungerer, installasjon foretas og liknende. Du vil se en film av det som skjer på skjermen og høre en forklaring samtidig.

Dette er ment som et tillegg til leksjonene, ikke en erstatter. Eksemplene her er fra leksjon 2 om matriser og 8 om databaser. Du kan se på dette ved kursstart for å få et inntrykk av hva vi mener med video av fagstoffet.

Merk: Brukere av Opera/Mozilla vil ikke få opp tidsaksen og må se filmsnuttene under fra start til slutt. Det skyldes måten de er laget på.

Til fagets forside