Leksjon 2 - Ingredienser og mye krydder i PHP

Stikkord: Datatyper, betingelser, løkker, assosiative matriser, intro til skjema

Denne leksjonen fortsetter med å gjennomgå syntaksen i PHP og bygger på kapittel 3 og 4.1 i boka. Bruk av løkker og beslutninger (valg) bør være kjent stoff fra før, men det du blir introdusert nå vil kanskje gi en ny vri på gammel kunnskap? Med kontrollstrukturer kan mye HTML-kode genereres relativt enkelt, og forskjellige ting kan skje for ulike brukere.
En matrise (tabell) i PHP har noe utvidet funksjonalitet i forhold til i mange andre språk, fordi PHP bruker såkalte assosiative matriser. Utover i kurset vil du se mange eksempler på at slike passer slike perfekt i websammenheng.

Web-relatert stoff og tilleggsmateriale