IFUD1127 Webprogrammering i PHP
- Oppstart høst: 29. aug 2017
- Oppstart vår: 30. jan 2018
- Formell fagbeskrivelse
- Kjøp faget på http://itfag.no/
- Få varsling neste gang faget kjøres:

Hva handler dette faget om?

Faget handler om hvordan du kan lage dynamiske og interaktive websider med PHP.Kjøp faget på http://itfag.no/

Temaoversikt

Leksjonene kommer ut hver uke i læringsplattformen itslearning. Du kan få et inntrykk av noe av innholdet i faget i listen under:

Du studerer i læringsplattformen itslearning:
- Hvordan studere på nett (video)
- Gode studietips (video)

Pedagogisk opplegg

Dette faget har 10 leksjoner med lærestoff. Til hver leksjon er det tilknyttet en øving, hvorav 6 må være godkjente. Øvingene er viktige for å øve inn fagstoffet og stimulere til videre utforsking av temaet som tas opp. Øvingene blir rettet i løpet av noen få dager. Du vil få tilbakemelding på en form som gjør at du som student kan vite hva som var bra og hva som var mindre bra, hvor forbedringspotensialet ligger, men ikke retting av feil. Kommentarene vil altså være veiledende i formen. Faget har også et diskusjonsforum for spørsmål, svar og erfaringsutveksling. Faget har også noe videobasert lærestoff.

Det er IKKE eksamen i dette faget. Et obligatorisk prosjektarbeid er det som avgjør om du får godkjent faget. Faget vurderes ikke med karakter, men med bestått/ikke bestått basert på prosjektarbeidet (individuelt arbeid med mulighet for gruppevis for de som vil det). Prosjektet krever at du planlegger og utvikler en større webløsning. Du får også delta i en såkalt medstudentvurdering, som betyr at du skal se på og bedømme kvaliteten på den koden som tre andre har laget (anonymt). Tidligere studenter sier at prosjektet og medstudentvurderingen er veldig lærerik.

Lærebøker/Pensum

Det brukes norsk lærebok: "Webprogrammering i PHP" av Svend Andreas Horgen (4. utgave 2014), ISBN: 978-82-05-47753-7. Boka er på 442 sider. Det går bra å bruke tidligere utgaver om du ønsker det, men 4. utgave har en del nytt stoff om sikkerhet og mye bedre gjennomgang av databaser enn tidligere utgaver (blant annet fordi mysqli og prepared statements brukes i 4. utgave).
Du finner mer informasjon og en presentasjon om læreboka på bokas ressursside

Alle de tema som gjennomgås i boka, leksjoner og øvinger er pensum og gir grunnlag for å gjennomføre prosjektet.

Dersom du ikke vil bruke bok, eller heller foretrekker engelsk litteratur, står du selvsagt fritt til det. Pass bare på å tilegne deg de læringsutbytter som tas opp hver gang.

Om faglærer
Førstelektor Svend Andreas Horgen har skrevet boka Webprogrammering i PHP, underviser i ulike programmeringsfag og webfag

Kontaktinformasjon

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel om du har basis kunnskaper i HTML og programmering før du begynner på faget. Av programmering bør du vite hva en variabel er, hvordan matriser og funksjoner fungerer, og hva en løkke og kontrollstruktur er. Bokas første kapitler introduserer syntaksen i PHP samtidig som grunnleggende programmering gjennomgås. Det anbefales derfor at de som ikke har holdt på med programmering på en stund (eventuelt ikke programmert før) jobber litt ekstra med startkapitlene (gjerne før fagets oppstart for ikke å komme på etterskudd).

Dersom du mangler nødvendig forkunnskap i HTML kan du gjennomgå noen grunnleggende "tutorials" for deg selv først. Disse eksisterer i utallige varianter på web (ta gjerne flere som er nesten like for å få forskjellig vinkling på stoffet), men du kan også benytte lærebøker. Fine kilder er listet under ressurssiden til leksjon 1.

Programvare/Utstyr

Du kan bruke både PC og Mac, Windows og Linux/Unix i dette faget. PHP fungerer på alle plattformer.

Når du besøker en PHP-side kjøres scriptet på web-tjeneren, og resultatet sendes til din klient som viser siden i din nettleser. Du må derfor installere en egen "web-server" dersom du ikke har tilgang til dette gjennom jobb/ISP-tilbyder. Vi anbefaler Apache, da denne kan installeres både på Linux og Windows uten problemer. PHP må også installeres. En beskrivelse av hvordan du installerer Apache og PHP finner du i den første leksjonen. Når du har gjennomført installasjonen trenger du faktisk ikke være tilkoblet internett for å programmere PHP. Dette skyldes at Apache- programvaren er en ekte web-tjener, og når du har den installert på din maskin kan du simulere kommunikasjonen mellom klient og tjener på en og samme maskin. Du sparer for eksempel tellerskritt og alt går mye fortere enn om du er på nett. Det bemerkes at du også kan bruke PHP med Microsofts IIS, men installasjonsspørsmål må rettes til Microsoft eller andre PHP-fora. Programmeringen blir akkurat lik uavhengig av hvilken webtjener som ligger i bunn.

Viktig notis: Det kan være installasjonsspesifikke ting å ta hensyn til, kjente problemer og liknende. Ressurssiden til PHP-boka forsøker å være oppdatert med slike ting. Sjekk gjerne om det er noe som er verdt å merke seg før du installerer PHP og Apache.

For å gjøre øvingene trenger du en teksteditor for å programmere i. Du kan velge for eksempel notisblokk (anbefales ikke), Textpad (anbefales sterkere) eller liknende. Større utviklingsmiljø som Macromedia Dreamweaver forhåndsviser resultatet av HTML-kodingen, men dette er overhodet ingen nødvendighet da du kan forhåndsvise koden i et vanlig web-vindu like godt (eller bedre - PHP-kode forhåndsvises uansett ikke i Dreamweaver). Både Textpad og Dreamweaver viser fargekoder når du programmerer. Dette er en nyttig funksjon. Textpad er ideelt grunnet dets kraftige funksjonalitet og at det er gratis å bruke. Vi anbefaler derfor Textpad.

Det fins også en rekke andre miljø som er spesielt beregnet på PHP. PHP-coder er et eksempel, og flere kommer sikkert på newsgruppen til faget etterhvert.
Kjøp faget på http://itfag.no/