IFUD1106 Økonomisk styring og regnskap
- Oppstart høst: 29. aug 2017
- Oppstart vår: 30. jan 2018
- Formell fagbeskrivelse
- Kjøp faget på http://itfag.no/
- Få varsling neste gang faget kjøres:

Hva handler dette faget om?

Dette faget gir deg en innføring i Økonomisk Styring og passer for alle som ønsker å ha grunnleggende kunnskap om økonomi. De aller fleste mennesker har behov for å forstå hva et regnskap er. I dette faget lærer man også grunnleggende ting som posteringer, lønnsberegning, grunnleggende MVA, reiseregning, nåverdiberegning og grunnleggende forståelse av budsjett.Kjøp faget på http://itfag.no/

Temaoversikt

Leksjonene kommer ut hver uke i læringsplattformen it´s learning. Du kan få et inntrykk av noe av innholdet i faget i listen under:

Du studerer i læringsplattformen itslearning:
- Hvordan studere på nett (video)
- Gode studietips (video)

Pedagogisk opplegg

Dette faget har 12 leksjoner med lærestoff. Til hver leksjon er det tilknyttet en øving, hvorav 8 må være godkjente. Øvingene er viktige for å øve inn fagstoffet og stimulere til videre utforsking av temaet som tas opp. Øvingene blir rettet i løpet av noen få dager. Du vil få tilbakemelding på en form som gjør at du som student kan vite hva som var bra og hva som var mindre bra, hvor forbedringspotensialet ligger, men ikke retting av feil. Kommentarene vil altså være veiledende i formen. Faget har også et diskusjonsforum for spørsmål, svar og erfaringsutveksling.

Lærebøker/Pensum

Læreboken i kurset er: Trond Kristoffersen, Årsregnskapet - en grunnleggende innføring (utgave 1 eller utgave 2). ISBN 82-4500-161-9 eller ISBN 82-7674-808-2

Pensum er samtlige 12 leksjoner og noen utvalgte kapittel fra læreboken.

Om faglærer
Høgskolelektor Tor Atle Hjeltnes underviser en rekke økonomifag og er utdannet siv.ing innen industirell økonomi og teknologiledelse

Kontaktinformasjon

Anbefalte forkunnskaper

Man må kunne helt grunnleggende regning, pluss, minus, gange, osv.

Man må ha lyst til å lære og det er en fordel om man interessert i fagområdet :)

Programvare/Utstyr

Man må ha tilgang til en tekstbehandler og et regneark (Word og Excel) på PC.
Kjøp faget på http://itfag.no/