IFUD1125 Markedsorientert produktutvikling
- Oppstart høst: 29. aug 2017
- Oppstart vår: 30. jan 2018
- Formell fagbeskrivelse
- Kjøp faget på http://itfag.no/
- Få varsling neste gang faget kjøres:

Hva handler dette faget om?

Dette er et lærerikt og spennende fag som de fleste som jobber med kundebehandling, kundeforståelse, salg og utvikling av produkter og tjenester vil ha svært god nytte av! Å være markedsorientert og ha forståelse av hva det er, er en fordel i de fleste situasjoner, både på jobb og privat!Kjøp faget på http://itfag.no/

Temaoversikt

Leksjonene kommer ut hver uke i læringsplattformen it´s learning. Du kan få et inntrykk av noe av innholdet i faget i listen under:

Pedagogisk opplegg

Dette faget har 10 leksjoner med lærestoff. Til hver leksjon er det tilknyttet en øving, hvorav 8 må være godkjente. Øvingene er viktige for å øve inn fagstoffet og stimulere til videre utforsking av temaet som tas opp. Øvingene blir rettet i løpet av noen få dager. Du vil få tilbakemelding på en form som gjør at du som student kan vite hva som var bra og hva som var mindre bra, hvor forbedringspotensialet ligger, men ikke retting av feil. Kommentarene vil altså være veiledende i formen. Faget har også et diskusjonsforum for spørsmål, svar og erfaringsutveksling.

Lærebøker/Pensum

Læreboken i kurset er:
Norsk utgave: Markedsføringsledelse av Philip Kotler, Gyldendal Akademisk ISBN: 8205315825

En av disse bøkene kan også brukes om man foretrekker engelsk versjon (jeg anbefaler norsk versjon):

Philip Kotler, Marketing Management, eleventh edition, Prentice Hall, ISBN:0130497150

Det er nå også kommet en 12. utgave og 13 (som ikke anbefales, da norsk utgave og engelsk utgave 11 er identiske).

Pensum:

Samtlige 12 leksjoner

Aktuelle kapitler fra læreboken oppgis senere i it´s learning

Artikkler:

1. Doing it Right - Winning with New Products

2. Utdrag fra Robert G. Coopers bok " Winning at New Products"

3. Administrasjon og ledelse av integrert produktutvikling

Linker til disse artikklene finner du på sidene til de aktuelle leksjonene.

Om faglærer
Høgskolelektor Tor Atle Hjeltnes underviser en rekke økonomifag og er utdannet siv.ing innen industirell økonomi og teknologiledelse

Kontaktinformasjon

Anbefalte forkunnskaper

Lyst til å lære og interesse for fagområdet!

Programvare/Utstyr

Du trenger ikke noen spesiell programvare for å ta dette faget.
Kjøp faget på http://itfag.no/