Faget Kontorautomasjon er avviklet. Se heller ěkonomisk analyse med regneark (5 studiepoeng, IINI2013) fra http://itfag.no i stedet