IFUD1025 Programmering i Java
- Oppstart høst: 29. aug 2017
- Oppstart vår: 30. jan 2018
- Formell fagbeskrivelse
- Kjøp faget på http://itfag.no/
- Få varsling neste gang faget kjøres:

Hva handler dette faget om?

I dette faget skal du lære å programmere, kanskje en helt ny aktivitet for deg. Det betyr at du må lære deg noen regler for hvordan program kan se ut, og prøve å lage dine egne programmer etter disse reglene. Du må regne med å bruke mye tid, at det blir mye prøving og feiling før programmene blir godtatt av kompilatoren og før de også ser ut til å gjøre det du ønsker at de skal gjøre.Kjøp faget på http://itfag.no/

 

MERK: Dette faget er et av flere Java-fag vi tilbyr, og de bygger på hverandre og passer godt sammen:

Temaoversikt

Leksjonene kommer i læringsplattformen Blackboard. Du kan få et inntrykk av noe av innholdet i faget i listen under:

Du studerer i læringsplattformen itslearning:
- Hvordan studere på nett (video)
- Gode studietips (video)

Pedagogisk opplegg

Dette faget har 12 leksjoner med lærestoff. Til hver leksjon er det tilknyttet en øving, hvorav 6 må være godkjente. Øvingene er viktige for å øve inn fagstoffet og stimulere til videre utforsking av temaet som tas opp. Øvingene blir rettet i løpet av noen få dager. Du vil få tilbakemelding på en form som gjør at du som student kan vite hva som var bra og hva som var mindre bra, hvor forbedringspotensialet ligger, men ikke retting av feil. Kommentarene vil altså være veiledende i formen. Faget har også et diskusjonsforum for spørsmål, svar og erfaringsutveksling.

Lærebøker/Pensum

Sammen med utvalgte deler av læreboka http://javabok.no/, utgjør leksjonene og øvingene pensum. Siden vi har lærebok og den i tillegg er på norsk, vil denne være sentral i kurset. Leksjonene skal være til hjelp for å trekke fram viktige elementer i kurset, gi en litt annen vinkling på lærestoffet og eventuelt inneholde lærestoff utover det vi finner i boka.

Om faglærer
Høgskolelektor Vuokko-Helena Caseiro bor i Italia men har undervist Java-faget i en årrekke

Kontaktinformasjon: vuokko@tiscali.it

Anbefalte forkunnskaper

Dette er et grunnleggende programmeringsfag, så du trenger ikke mer kunnskaper enn grunnleggende IKT-kunnskaper. Det kan være en fordel med noe matematikkforståelse (siden programmering krever abstrakt tenkning), men ikke noe absolutt krav.

Programvare/Utstyr

Vi skal bruke følgende programmer:

I den første leksjonen finner du en nærmere beskrivelse av hvordan vi laster ned og installerer programvaren.

Tidligere eksamensoppgaver

Se gamle eksamensoppgaver.
Kjøp faget på http://itfag.no/