LV193D Web-programmering med JSP Vår 2006

Meldinger.
05.01 Alle fag og læringsaktiviteter er nå flyttet over til  Its-Learning. Studenter opptatt ved studier har tilgang med en gang, betalende studenter får tilgang etter registrert innbetaling. Sjekk lenken Its-Learning for å finne ut om du har tilgang.
Dersom du ikke har brukernavn og passord får du dette tilsendt ved å klikke på lenken Glemt passord? og deretter oppgi e-postadressen din (Viktig! Her må du bruke e-postadressen som du har registrert hos oss). Brukernavn og passord kommer da som svar i et e-brev. Du blir bedt om å velge nytt passord ved første innlogging.
Dersom det skulle drøye med betalingen av en eller annen grunn har vi lagt ut de to første leksjonene nedenfor slik at du kan starte umiddelbart selv om du ikke har fått tilgang til Its-Learning.
05.01  Velkommen til nytt semester. Faget vil (for første gang) bli gjennomført i its-learning. Dette medfører at denne web-siden ikke vil bli brukt. Du finner noe informasjon her, men du vil også finne alt dette i its-learning. Leksjon 1 og 2 ligger åpent tilgjengelig under for de som vil sjekke kvaliteten før de melder seg på kurset. De andre leksjonene blir kun å finne i its-learning. Alle øvinger skal leveres i øvingsmiljøet i its-learning. Tilgang til its-learning blir gitt når betalt kursavgift er mottatt.
Tidligere meldinger

Dato Lærestoff
31.01 Leksjon 01: Installasjon av web-tjener og teori.
07.02 Leksjon 02: Elementene i JSP.
14.02 Leksjon 03: Klientside-validering med JavaScript.
21.02 Leksjon 04: Prosessering av informasjon fra HTML-skjema
28.02 Leksjon 05: Tilstandsinformasjon lagret på klientsiden
07.03 Leksjon 06: Tilstandsinformasjon lagret på tjenersiden
14.03 Leksjon 07: Datafiler på tjenersiden. 
21.03 Leksjon 08: JSP med databasekopling via JDBC   
28.03 Leksjon 09: JSPog SQL  
04.04 Leksjon 10: Transaksjonshåndtering. Skalering.    
11.04 Leksjon 11: Et større eksempel.  
18.04 Leksjon 12: JavaBeans
10.05 Absolutt siste frist for innlevering av øvinger. Løsningsforslag legges ut dagen etter.
18.05 Eksamen. 3 timers, med alle hjelpemidler tillatt.
   
Faginfo:
Opplegg for faget
Fagbeskrivelse
Lærebøker/Pensum
Programvare/Utstyr
Tips for C++ programmerere
Faglig hjelp:
Faglærer
Øvelser:
Eksamensoppgaver

Servlet API-dok (JSP) (se javax.servlet-pakken)
Grunnleggende HTML
HTML-skjema
Skriv om miljøvariabler
Databaser i Access-97 format
TISIP