LO346D Java EE og distribuerte systemer.
Java-interface og RMI


Innledning til leksjon 2

Dette er en stor og arbeidskrevende leksjon. Hovedtemaet er RMI som er Java sin teknologi for å lage distribuerte objekter. RMI er også temaet for neste leksjon.

Men først må vi bruke litt tid på ett emne som er mer eller mindre kjent fra tidligere. Java interface kjenner du, spesielt fra GUI-programmeringen. En lytterklasse måtte gjerne lages med bestemte metoder. Disse metodene var gitt i Java-interface. Vi sa at klassen implementerte interfacet. I programmering av distribuerte systemer er det å kunne lage egne interface helt nødvendig, og vi repeterer derfor også dette temaet.

Deretter er vi over ved leksjonens hovedtema. Vi skal lage klient- og tjenerprogram der objekter kommuniserer med hverandre. Dette er helt sentralt for forståelsen av resten av kurset.

Leksjonen inneholder noen mindre oppgaver der du inviteres til å gjøre små utvidelser og forandringer i de eksemplene som gjennomgås. Løsninger til oppgavene finnes bakerst i leksjonen. De skal derfor ikke leveres inn, men er kun tatt med for å hjelpe deg til å jobbe mer aktivt med stoffet. Det er viktig at du gjør disse oppgavene, spesielt de som har med RMI å gjøre.

Det sies i leksjonen, men erfaring viser at det ikke kan sies ofte nok. Så derfor: Du skal i denne leksjonen kjøre et program som heter rmiregistry. Dette programmet må kjøres fra kommandolinjen, og du må stå i den katalogen der du har class-filene du ellers arbeider med. Se også "Tips" nedenfor.

Tips

Windows-kommandolinje: Når du jobber med RMI, må du delvis jobbe fra kommandolinjen. Og du vil da trenge å flytte deg til den katalogen der du har class-filene. Og det kan hende at du bruker lange katalognavn. Her finner du et script som er nyttig i denne sammenhengen. Lagre filen (navn: Doshere.inf), høyreklikk på den og velg "Install" (hvis den da ikke installerer seg selv...). Deretter vil høyreklikk på katalognavnet i Windows Explorer gi deg valgmuligheten "Command Prompt here". Klikk på den, og du er på samme katalog i kommandolinjevinduet.

Referanse til læreboka

Lervik & Havdal: Programmering i Java, 1. utgave: kap. 12.10 og 19.2-19.3
Lervik & Havdal: Programmering i Java, 2./3. utgave: kap. 10.10 og 19.2-19.3

Læremateriell

Her finner du leksjonen på pdf-format. Og her et notat om JOtpionPane for de som har 1.utgave av "Programmering i Java".

Her er innleveringsoppgavene. Merk at øvingen skal leveres inn via Its Learning.

Eksempler som er brukt i leksjonen (java-filer pakket i en zip-fil). Inkluderer også en fil som du trenger i innleveringsoppgavene.

Eksempler fra læreboka.