- Oppstart høst: 29. aug 2017
- Oppstart vår: 30. jan 2018
- Formell fagbeskrivelse
- Kjøp faget på http://itfag.no/
- Få varsling neste gang faget kjøres:

Hva handler dette faget om?

Gjennomgangstema i dette faget vil være hvordan man lager distribuerte systemer. Med et distribuert system mener vi (i de aller fleste tilfeller) at det er programmer som gjør noe over et nettverk. Web er et godt eksempel på et distribuert system. Web-leser (altså klienten) tar kontakt med Web-tjener for å få tak i Web-sider (HTML) som vises for brukeren. I dette faget skal vi hovedsaklig se på mulighetene som Java tilbyr oss, men det vil også være stoff om distribuerte systemer som er av en litt mer generell karakter. Vi skal både se på mulighetene i Java SE og Java EE (Java Standard Edition og Java Enterprise Edition). Vi starter med Java SE som dere er kjent med før og legger grunnlaget for å forstå hvordan Java EE og Enterprise JavaBeans fungerer. Poenget med Enterprise JavaBeans er at man kan lage gjenbrukbare, robuste og skalerbare applikasjoner som det før var vanskelig å oppnå. Faget gir grunnlag for å lage avanserte distribuerte applikasjoner.Kjøp faget på http://itfag.no/

Temaoversikt

Leksjonene kommer ut hver uke i læringsplattformen it´s learning. Du kan få et inntrykk av noe av innholdet i faget i listen under:

Du studerer i læringsplattformen itslearning:
- Hvordan studere på nett (video)
- Gode studietips (video)

Pedagogisk opplegg

Faget har også et diskusjonsforum for spørsmål, svar og erfaringsutveksling. Det er 7 obligatoriske leksjoner og 5 frivillige. De frivillige er ment som fordypning i enkeltemner og er veldig aktuelle i forhold til prosjektet (se lenger ned). For å få ta prosjektet så må øvingene være gjennomført. Øvingene utføres individuelt, og sendes til øvingslærer (via it´s learning) for retting

Karakter i faget gis basert på et større prosjekt som har ca. 80 timers omfang. Studenten vil selv velge hva som skal gjøres i prosjektet, men det skal godkjennes av faglærer. Basiskravet for prosjektet er at det er et distribuert system, og at det er relatert til pensum i faget. Gjennomgang av leksjoner og øvinger skal gi nødvendig innsikt til å kunne spesifisere et fornuftig prosjekt.

Lærebøker/Pensum

Leksjoner fram til Java Persistence: Else Lervik og Vegard B. Havdal: Programmering i Java. Gyldendal/TISIP. Alle utgavene kan brukes. Boka kan bestilles hos Tapir eller direkte fra TISIP

Leksjonene er skrevet med tanke på denne læreboka, det er imidlertid mulig å skaffe seg disse opplysningene også fra andre bøker, som f.eks. Core Java - Advanced Features.

Leksjoner om Java EE og Java Persistence: Mastering Enterprise JavaBeans™ 3.0. Rima Patel Sriganesh, Gerald Brose og Micah Silverman. Fra Wiley. Boka kan lastes ned fra http://www.theserverside.com/tt/books/wiley/masteringEJB3/downloads/MasteringEJB4thEd.pdf eller http://books.huihoo.org/pdf/mastering-ejb-3.0/index.html

Leksjonene definerer de sentrale delene av delene av pensum (mens de frivillige leksjonene er mer fordypningsstoff). De oppgitte referansene til lærebøker og nettsteder er å betrakte som utfyllende, og de kan vektlegges slik som dette er beskrevet i leksjonene. Øvingene er også pensum.

Om faglærer

Kontaktinformasjon

Anbefalte forkunnskaper

Du bør ha erfaring tilsvarende LO191D Videregående programmering samt grunnleggende databasekunnskaper.

Programvare/Utstyr

Den programvare som skal brukes for dette faget kan lastes ned gratis fra Internett. Under følger en oversikt over nødvendig programvare.

Du vil trenge Java SE JDK 6 (se også under). Denne kan lastes ned gratis fra http://java.sun.com/. I tillegg vil du trenge en teksteditor til å skrive programmene dine i. Ettersom dette er et videregående fag så bør dette være allerede kjente verktøy (men vi skal etterhvert i kurset bruke Netbeans).

Når vi skal begynne med Java EE (litt ut i kurset), så må det lastes ned en egen SDK. Denne "bygger videre" på SE SDK (vanlig java). Denne er også gratis og inneholder også en applikasjonstjener og database som vi skal bruke i dette kurset. Installasjon og nedlasting av programvaren er beskrevet i leksjonene. Vi skal bruke versjon 5. Det vil også bli beskrevet bruk av Netbeans, som kan lastes ned sammen med Java EE. Nå er vi imidlertid så heldig at om vi laster ned Netbeans fra http://netbeans.org så kan vi ved å velge versjonen som inneholder Java EE få alt vi trenger for dette kurset. Det blir dermed bare en nedlasting.
Kjøp faget på http://itfag.no/