IFUD1044 IKT i læring
- Oppstart høst: 3.sep 2013
- Oppstart vår: 28.jan 2014
- Eksamen: ikke eksamen men bestått/ikke bestått basert på underveisarbeid
- Formell fagbeskrivelse
- Kjøp faget på itfag.hist.no
- Få varsling neste gang faget kjøres:

Hva handler dette faget om?

Faget skal gi innsikt i bruk av hvordan IKT kan brukes i undervisning. Faget er tilpasset lærere (skoleverket, vgs, høgskolesektoren) som vil lære mer om god bruk av læringsplattformer (for eksempel itslearning eller Fronter), vurdering med digitale tester, Web 2.0 og innholdsproduksjon.

Temaoversikt

Faget er på totalt 10 studiepoeng og består av 5 tematiske moduler, med 5 øvinger som skal være godkjent. Hver modul vil gi god, bred innsikt i det aktuelle tema, uten å kreve noen særskilte forkunnskaper. Du kan få et inntrykk av noe av innholdet i faget i listen under:

Du studerer i læringsplattformen itslearning:
- Hvordan studere på nett (video)
- Gode studietips (video)

Pedagogisk opplegg

Deltakerne på faget har selvsagt ulike erfaringer og forkunnskaper. Hensikten med en inndeling av lærestoffet i større moduler, er å gi ulike innfallsvinkler og samtidig vise til muligheter for variasjon i egne undervisningsopplegg. På denne måten forsøker hele faget å fremstå som et praktisk, levende eksempel på teorien som tas opp i faget! Hver modul består derfor av en rekke ulike elementer som skal utfylle hverandre:

Det er ikke lærebok i faget. Alt av lærestoff blir tilgjengelig gjennom itslearning.

Om faglærer
Høgskolelektor Svend Andreas Horgen har jobbet med FoU-arbeid innen e-læring siden 2003. Har blant annet holdt en rekke foredrag og dagskurs om digitale tester, pedagogisk bruk av læringsplattformer (LMS) og bruk av Web 2.0 i undervisningen. Har også interesse for innholdsproduksjon, delingsproblematikk og leder et Norgesuniversitetsprosjekt om PLN (personlige læringsnettverk). Underviser til daglig i ymse datafag ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, både med campusstudenter og fjernstudenter, og har skrevet en lærebok i programmering (PHP).

Kontaktinformasjon

Blogg: Faglærer vil følge opp deltakerne jevnlig og stimulere til erfaringsutveksling og dialog, både i og utenfor itslearning. Teori og eksempler er selvsagt viktige i et slikt fag, men i lys av lærestoffet, blir det trolig ekstra motiverende å høre hva andre som tar faget har gjort. Du oppfordres til å delta med erfaringsutveksling, både av ting du har gjort og gjør underveis mens du tar faget. Dette vil blant annet realiseres gjennom bruk av blogg. I stedet for å skrive rapporter som leveres til faglærer, vil du altså utfordres til å reflektere i et åpent rom. En av fordelene med bruk av blogg, er at andre kan følge med på dine refleksjoner og komme med innspill - også folk som ikke tar dette faget (for eksempel kollegaer, venner eller ukjente). Du må mer enn gjerne skrive blogginnlegg for dette faget i din eksisterende blogg. Dersom du ikke har din egen blogg, så er det lett å opprette en til bruk for dette fagets skyld, og det er en del av øvingsoppgave 1 å komme i gang med blogging. Noen er skeptiske til blogg i starten, men vi har fått meget gode tilbakemelding på nytteverdien av blogg fra tidligere studenter (ca 100 lærere i vgs/skoleverket/UH-sektoren har fullført IKT i læring (og det gamle Pedagogisk bruk av digitale tester) til nå).

Siden HiST for tiden benytter itslearning som læringsplattform i alle fag, vil lærestoffet distribueres gjennom itslearning, og du som student i faget vil kunne delta i aktiviteter som forumdebatter, ta tester og spørreundersøkelser (både formative og summative). Hva om du ikke har noe forhold til itslearning? Det understrekes at faget passer godt for alle lærere, uavhengig av hvilken læringsplattform en bruker til daglig, det være seg Fronter, itslearning, Blackboard, Moodle eller andre (også om en ikke bruker LMS i det hele tatt :-)

Faget har både teori og en del praktiske eksempler. Noen av eksemplene - særlig i modul 1 av faget - vil naturlig nok stamme fra systemet itslearning da det er dette faglærer har brukt i en årrekke (og har førstehånds erfaring med). Det understrekes at de aktuelle eksemplene bare skal gi idéer, og det vil være lett å overføre prinsippene, metodene og idéene til andre læringsplattformer.

Motiverende og engasjerte "forelesere"! Selv om man er nettstudent og ikke ser dere, har jeg likevel følt at dere har vært rett der. Dere kan stoffet grundig og kommer med vel-reflekterte tilbakemeldinger.

For meg var det beste med fagene hvordan dere klarte å skape rom og motivasjon til egen utforskning av faget. Dere har laget en veldig fin balanse der informasjon blir gitt slik at man har et start-sted, men så utfordres vi selv til skape det vi lærer:)

-- Anne Nevin, student våren 2011 i fagene IKT og læring (LN504D) og Samarbeidsverktøy og deling (LN204D)

Lærebøker/Pensum

Det vil ikke bli brukt lærebok i dette faget. Leksjonene i faget utgjør det primære pensumstoffet og gir grunnlag for å løse øvingsoppgavene. Vurderingsformen i dette faget er "Bestått" / "Ikke bestått". Det er 5 større øvingsoppgaver, en for hver modul. For å bestå faget må alle disse leveres inn og godkjennes. Du finner mer informasjon om hva som skal gjøres i hver enkelt oppgave. Som nevnt vil skriving av blogg være en del av hver øvingsoppgave, men ikke la deg skremme av det. Blogging kan gjøres anonymt, og det er morsomt når en lærer seg teknikken.

Anbefalte forkunnskaper

Du trenger ingen forkunnskaper, men interesse og gjerne erfaring med læring og undervisning er selvsagt en fordel. Det kan også være lurt med grunnleggende IKT-forståelse, som å være fortrolig med å skrive på datamaskin, klikke deg rundt på Internett og liknende. Du lærer derimot det du trenger av mer avanserte teknikker (faget har en del videobasert lærestoff).

Programvare/Utstyr

Datamaskin med tilgang til Internett er nødvendig for å kunne gjennomføre faget.
Kjøp faget på itfag.hist.no