IFUD1120 Entreprenørskap
- Oppstart høst: 29. aug 2017
- Oppstart vår: 30. jan 2018
- Formell fagbeskrivelse
- Kjøp faget på http://itfag.no/
- Få varsling neste gang faget kjøres:

Hva handler dette faget om?

Dette faget passer for alle de som har interesse for innovasjon og entreprenørskap. Faget passer for de som vurderer å starte opp en bedrift selv og trenger kjennskap til grunnleggende entreprenørskapsteori for å øke sannsynligheten for å lykkes...og like viktig....ikke gjøre for mange grunnleggende feil. Faget passer for alle de som jobber i en bedrift som driver med innovasjon og nyskaping.Kjøp faget på http://itfag.no/

Temaoversikt

Leksjonene kommer ut hver uke i læringsplattformen itslearning. Du kan få et inntrykk av noe av innholdet i faget i listen under:

Pedagogisk opplegg

Dette faget har 10 leksjoner med lærestoff. Til hver leksjon er det tilknyttet en øving, hvorav 8 må være godkjente. Øvingene er viktige for å øve inn fagstoffet og stimulere til videre utforsking av temaet som tas opp. Øvingene blir rettet i løpet av noen få dager. Du vil få tilbakemelding på en form som gjør at du som student kan vite hva som var bra og hva som var mindre bra, hvor forbedringspotensialet ligger, men ikke retting av feil. Kommentarene vil altså være veiledende i formen. Faget har også et diskusjonsforum for spørsmål, svar og erfaringsutveksling.

Lærebøker/Pensum

Læreboken i faget er utgave 4 av: The Portable MBA in Entrepreneurship, skrevet av William D. Bygrave.

Bestilles for eksempel fra akademika

Pensum våren 2014:

Alle leksjoner og øvinger.

Følgende kapittel fra læreboken:
1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 14

Artikkel:

Kapittel 2 (del 2) i Mastering Entrepreneurship (ISBN 0-273-64928-0) Lastes ned fra siden til leksjon 3.

Om faglærer
Høgskolelektor Tor Atle Hjeltnes underviser en rekke økonomifag og er utdannet siv.ing innen industriell økonomi og teknologiledelse

Kontaktinformasjon

Anbefalte forkunnskaper

Interesse for fagområdet!

Programvare/Utstyr

Du trenger ikke noe spesiell programvare for å ta dette faget.
Kjøp faget på http://itfag.no/