Databaser  

Leksjon 2 - Relasjonsmodellen

Læremål

I denne leksjonen skal du lære å sette opp (spesifisere) egne relasjoner (tabeller) for en relasjonsdatabase, med bruk av nøkler og referanseintegritet. Lese kapittel 2 i boka Databaser. Du skal ikke bruke SQL eller MySQL i denne leksjonen (kommer fra og med leksjon 3 og utover).

Etter å ha jobbet med denne leksjonen skal du kunne:

Lærestoff (pensum)

Web-relatert stoff og tilleggsmateriale

Leksjon 1 og 2 med øvinger er åpne filer som kan leses av alle etter publiseringsdato, mens de påfølgende leksjonene er tilgjengelig for studenter som følger faget (krever passord).