Databaser  

Leksjon 1 - Introduksjon til databaser

Læremål

I denne leksjonen skal du få en forståelse for kjente emner innen databaser og ulike databaseløsninger på markedet i dag. Lese kapittel 1 i boka Databaser.

Etter å ha jobbet med denne leksjonen skal du kunne:

Lærestoff (pensum)

Lærebokas kap. 1 gir en god introduksjon til faget. Leksjonen gir her et supplement til boka. I tillegg never jeg i leksjonen hva som er spesielt viktig å lese og lære.

Web-relatert stoff og tilleggsmateriale (for de som vil ha mer)

Leksjon 1 og 2 med øvinger er åpne filer som kan leses av alle etter publiseringsdato, mens de påfølgende leksjonene er tilgjengelig for studenter som følger faget (krever passord).