IFUD1103 Databaser
- Oppstart høst: 29. aug 2017
- Oppstart vår: 30. jan 2018
- Formell fagbeskrivelse
- Kjøp faget på http://itfag.no/
- Få varsling neste gang faget kjøres:

Hva handler dette faget om?

Faget Databaser gir en innføring i oppbygging og bruk av relasjonsdatabaser, databaseverktøy (DBMS), spørrespråket SQL, og datamodellering (ER-modellering). Faget inneholder grunnleggende databaseteori, men har et praktisk rettet øvingsopplegg som trener studenten i å opprette (lage) egne relasjonsdatabaser inkl. enkel normalisering, utføre egne SQL-spørring mot databaser, og tegne egne ER-diagram.Kjøp faget på http://itfag.no/

Temaoversikt

Leksjonene kommer ut hver uke i læringsplattformen it´s learning. Du kan få et inntrykk av noe av innholdet i faget i listen under (med forbehold om noen små endringer ved kursstart).

Du studerer i læringsplattformen itslearning:
- Hvordan studere på nett (video)
- Gode studietips (video)

Pedagogisk opplegg

Dette faget har 10 leksjoner med lærestoff. Det er totalt 8 obligatoriske øvinger som må være godkjente. Noen øvinger kan gå over flere leksjoner. Øvingsopplegget er en miks av tradisjonelle innleveringer og læringsaktivitet inne i it's Learning og på Web. Øvingene er viktige for å øve inn fagstoffet og stimulere til videre utforsking av temaet som tas opp. Øvingene blir rettet etter veiledende innleveringsfrist. Du vil få tilbakemelding på en form som gjør at du som student kan vite hva som var bra og hva som var mindre bra, hvor forbedringspotensialet ligger, men ikke retting av feil. Kommentarene vil altså være veiledende i formen. Faget har også et diskusjonsforum for spørsmål, svar og erfaringsutveksling.

Lærebøker/Pensum

Vi bruker en norsk lærebok i faget : databasebok.no (lenke til boksiden).

(merk deg: vi bruker 2.utgaven av boka)

Kapitel 1-7 er pensum unntatt kapittel 7.3 (SQL 3).

Kap. 9-10 (unntatt kap. 10.8 XML) er tilleggestoff, dvs. det kommer ingen spørsmål på eksamen direkte fra disse kapitlene, men emnene omtalt der øker forståelsen for databaser. Kap. 8 (Flerbruker og sikkerhet) er ikke lenger pensum i Databaser (er nå flyttet til faget Databaser 2).

I tillegg bør du merke deg dette:

Bestilling av bok:

Du kan også bestille boka over Internett fra TISIP. Boka bør også være tilgjengelig i alle norske bokhandlere.
 

Alternativ litteratur på engelsk:

De fleste innføringsbøker i "Database Systems" dekker stort sett pensum i dette faget, men bruk av annen bok enn pensumboka må gjøres på eget ansvar. Sjekk at boka gir en "praktisk" innføring i SQL, samt at det inneholder ett eller flere kapitler om datamodellering med EER-modellen (Enhanced ER med objektorientering), helst med UML som notasjon for ER-diagrammer. Merk deg at de fleste verktøyspesifikke bøker, f.eks. bøker om MySQL, sjelden vil dekker hele pensum. Lurer du på ei spesifikk bok kan du spørre faglærer eller evt. spørre på diskusjonsforumet på fagsiden i Its Learning.

Om faglærer
Høgskolelektor Tore Mallaug har skrevet bok om databaseteori og jobbet mye med databaser

Kontaktinformasjon

Anbefalte forkunnskaper

Du trenger ingen spesielle forkunnskaper for å ta dette faget, men du bør ha grunnleggende kunnskaper om datamaskin og operativsystemer tilsvarende faget IT introduksjon.

Programvare/Utstyr

I utgangspunktet brukes MySQL som databaseverktøy i faget. Men det godtas også at studentene bruker MS Access. Hver student trenger ikke å lære seg begge verktøyene, men kan selv velge hvilket av de to som ønskes brukt. Det er noen forskjeller mellom "SQL-dialektene" til Microsoft og MySQL. De som bruker MySQL kan bruke SQL-notasjonen til læreboka (2.utg.), mens hvis du bruker MS Access er det noen endringer (men disse er ikke store). Begge "SQL-dialektene" godtas på eksamen.

De som velger å bruke MySQL kan få tilgang til skolens MySQL-tjener via et web-grensesnitt (info. kommer etter kursstart). Alternativt kan du laste ned MySQL fra Web og installere det selv på egen maskin. Det legges ut en egen manual som forklarer kort hvordan MySQL installeres.

For å tegne (E)ER-diagram i datamodelleringsdelen kan du evt. bruke MS Visio eller et annet modelleringsverktøy som støtter UML-notasjonen (tips om slike verktøy kommer senere i faget). Men hvis du ikke har slike verktøy tilgjengelig kan du også tegne diagrammer i et vanlig tegneprogram (blir bare litt mer arbeid). Håndtegnede ER-diagram kan evt. scannes inn av studenten ved innlevering av øvinger hvis "bildet" er "godt" lesbart for retting av øvinger.

Læringsutbytte

Under er det definert 5 hovedmål for hele kurset. Kurset består av leksjoner (moduler) som har mer detaljerte læringsmål. Målene under er ment som en generell og kort oversikt over hensikten med kurset.

  1. Tegne egne (E)ER-diagram i UML-notasjon for å oppnå en god databasestruktur. I dette inngår å lage en struktur som utnytter sammenhenger mellom entiteter slik at dobbeltlagring av data unngås i den ferdige databasen.

  2. Lage sin egen normaliserte relasjonsdatabase med nøkler og referanseintegritet, og opprette databasen i et valgt databaseverktøy (fortrinnsvis i MySQL).

  3. Utføre egne SQL-spørringer mot en gitt relasjonsdatabase (tabeller)

  4. Opprette en database med SQL, samt utføre enkel administrasjon av databaseinnholdet via SQL. Her inngår både databasedefinisjon (DDL) og datamanipulasjon (DML) i SQL.

  5. Forklare (forstå) sammenhengen mellom databaseverktøy, datamodell og applikasjon / web-grensesnitt.Kjøp faget på http://itfag.no/