Databaser 2  

Leksjon 2 - MySQL og funksjoner

Læremål

Etter å ha jobbet med denne leksjonen skal du:

Lærestoff (pensum)

Web-relatert stoff og tilleggsmateriale

Leksjon 1 og 2 med øvinger er åpne filer som kan leses av alle etter publiseringsdato, mens de påfølgende leksjonene er tilgjengelig for studenter som følger faget (krever passord).