IFUD1004 Databaser 2
- Oppstart høst: 29. aug 2017
- Oppstart vår: 30. jan 2018
- Formell fagbeskrivelse
- Kjøp faget på http://itfag.no/
- Få varsling neste gang faget kjøres:

Hva handler dette faget om?

Faget Databaser 2 ser på muligheter MySQL gir for lagring og behandling av data, samt ser på noen alternative lagringsformer (XML og NoSQL). Flerbrukerproblematikk og databaseadministrasjon (DBA) i SQL. Bruk av SQL og innebygd funksjonalitet i databaseverktøyet (bruk av funksjoner/prosedyrer og triggere). Utnytte databaseverktøyet i en klient/tjener -arkitektur. Lagring av ulike typer data; tekst, XML (semi-strukturelle data), dato/tid (temporale data). Enkel bruk av NoSQL -løsning. MySQL og Oracle blir brukt i eksempler.

PS! Fra høsten 2014 teller den store øvingen (case-oppgave) til slutt i faget 40% på sluttkarakteren i faget, mens netteksamen teller 60%. Case-oppgaven vil være den samme for alle studentene for at karaktersettingen skal bli mest mulig rettferdig. Men siden oppgaven går ut på å foreslå/designe en eget databaseløsning vil det være rom for (ulike) individuelle løsninger her.Kjøp faget på http://itfag.no/

Temaoversikt

Leksjonene kommer ut hver uke i læringsplattformen it´s learning. Du kan få et inntrykk av noe av innholdet i faget i listen under (med forbehold om noen endringer ved kursstart):

Du studerer i læringsplattformen itslearning:
- Hvordan studere på nett (video)
- Gode studietips (video)

Pedagogisk opplegg

Dette faget har 10 leksjoner med lærestoff. Det er totalt 8 obligatoriske øvinger som må være godkjente (6 øvinger + en større øving (case) til slutt i faget teller som øving 7 og 8). Noen øvinger kan gå over flere leksjoner. Øvingsopplegget er en miks av tradisjonelle innleveringer og læringsaktivitet inne i it's Learning og på Web. Øvingene er viktige for å øve inn fagstoffet og stimulere til videre utforsking av temaet som tas opp. Øvingene blir rettet etter veiledende innleveringsfrist. Du vil få tilbakemelding på en form som gjør at du som student kan vite hva som var bra og hva som var mindre bra, hvor forbedringspotensialet ligger, men ikke retting av feil. Kommentarene vil altså være veiledende i formen. Faget har også et diskusjonsforum for spørsmål, svar og erfaringsutveksling.

Lærebøker/Pensum

Vi bruker en norsk lærebok i faget : databasebok.no (lenke til boksiden). (merk deg: Vi bruker 2.utgaven av boka)

Kapittel 8-10 i læreboka er pensum + lærestoff og øvinger (med løsningsforslag)

Det antas at de som tar kurset er kjent med emnene i kap. 1-5 fra før. Det kan komme spørsmål fra denne delen av læreboka på eksamen (f.eks. om SQL i kap. 4 og 5). Kap. 6 (Datamodellering) blir ikke gjennomgått i kurset, og fungerer som tilleggstoff.

Boka MySQL - Fourth Edition av Paul DuBois kan brukes som støttelitteratur.

Om faglærer
Høgskolelektor Tore Mallaug har skrevet bok om databaseteori og jobbet mye med databaser

Kontaktinformasjon

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper innen relasjonsdatabaser (tabeller med nøkler), normalisering og grunnleggende SQL tilsvarende faget Databaser.

Programvare/Utstyr

Studentene bør helst installere MySQL (gratis) på egen maskin for å gjennomføre øvingsarbeidet. Evt. kan skolens MySQL-server brukes. På forespørsel til faglærer kan Oracle brukes i stede for MySQL. I tillegg trengs kanskje en editor for å løse øving i XML (gratis XML-editor holder her). Det kreves ikke at studentene skal installere NoSQL-løsning (ei øving i NoSQL kan besvares med tekst).
Kjøp faget på http://itfag.no/