LV192D Web-programmering med ASP Vår 2004

Meldinger
11.05 Løsningsforslag til alle øvingene finner du her
16.03 Problemer med datafiler i leksjon 7? Leksjonen er nå utvidet med noen tips.
04.02 Øvingslærer er nå ansatt (øvinger sendes på e-post), adressen finner du her
15.01 Velkommen til kurs!
Første leksjon legges ut 27.januar.
     
Tidligere meldinger

Dato Lærestoff
27.01 Leksjon 01: Installering og testing av web-tjener. Litt teori.
03.02 Leksjon 02: Programmeringsspråket VBScript. Klasser og objekter, spesielt Response-objektet.
10.02 Leksjon 03: Klientside-validering med JavaScript.
17.02 Leksjon 04: Prosessering av informasjon fra HTML-skjema.
24.02 Leksjon 05: Tilstandsinformasjon på klientsiden
02.03 Leksjon 06: Tilstandsinformasjon på tjenersiden
09.03 Leksjon 07: Datafiler på tjenersiden
16.03 Leksjon 08: ASP med databasekopling, del I
23.03 Leksjon 09: ASP med databasekopling, del II
30.03 Leksjon 10: ASP og SQL
06.04 Påske
13.04 Leksjon 11: Transaksjonshåndtering. Skalerbarhet 
20.04 Leksjon 12: Et større eksempel: En enkel nettbutikk 
09.05 Absolutt siste frist for innlevering av øvinger. Løsningsforslag legges ut dagen etter.
19.05 Eksamen. 3 timer. Alle skriftlige og trykte hjelpemidler tillatt.
   
Faginfo:
Opplegg for faget
Fagbeskrivelse
Lærebøker/Pensum
Programvare/Utstyr
Faglig hjelp:
Faglærer
E-post til veileder 
Diskusjonsforum
Bruk av diskusjonsforum
Øvelser:
Godkjente øvinger 
Innlevering
Eksamensoppgaver
Lenke HTML
Lenke HTML-skjema
Databaser i 97-versjon
TISIP