IFUD1128 Webprogrammering i ASP.NET
- Oppstart høst: 29. aug 2017
- Oppstart vår: Går ikke
- Formell fagbeskrivelse
- Kjøp faget på http://itfag.no/
- Få varsling neste gang faget kjøres:

Hva handler dette faget om?

Dette faget skal gi en forståelse av hvilke muligheter webprogrammering med ASP.NET åpner forKjøp faget på http://itfag.no/

Temaoversikt

Leksjonene kommer ut hver uke i læringsplattformen it´s learning. Du kan få et inntrykk av noe av innholdet i faget i listen under:

Du studerer i læringsplattformen itslearning:
- Hvordan studere på nett (video)
- Gode studietips (video)

Pedagogisk opplegg

Dette faget har 11 leksjoner med lærestoff. Til hver leksjon er det tilknyttet en øving, hvorav 6 må være godkjente. Øvingene er viktige for å øve inn fagstoffet og stimulere til videre utforsking av temaet som tas opp. Øvingene blir rettet i løpet av noen få dager. Du vil få tilbakemelding på en form som gjør at du som student kan vite hva som var bra og hva som var mindre bra, hvor forbedringspotensialet ligger, men ikke retting av feil. Kommentarene vil altså være veiledende i formen. Faget har også et diskusjonsforum for spørsmål, svar og erfaringsutveksling, og noe videobasert lærestoff. Gjennom det obligatoriske prosjektarbeidet, gruppevis, vil du trolig lære veldig mye. Dette fordrer samarbeid med andre og planlegging/utvikling av en større webløsning. Det er viktig å jobbe godt underveis i faget med obligatoriske og frivillige øvinger for å lære grunnleggende teknikker. Vurdering av prosjekt baserer seg på evne til å se sammenhenger, tenke stort og kunne kombinere innlært kunnskap. Dette er i tråd med Kvalitetsreformen.

Lærebøker/Pensum

Publiserte leksjoner med tilhørende øvinger. Merk at leksjonene i noen tilfeller er mer omfattende enn tilsvarende emner i læreboka og omvendt.

Lærebok

Evjen, Hanselman, Rader: Professional ASP.NET 4 In C# and VB.  Wiley publishing inc. 2010 ISBN 978-0-470-50220-4

Pensum fra læreboka:

Om faglærer
Høgskolelektor Grethe Sandstrak har undervist i programmeringsfag i en årrekke

Kontaktinformasjon

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel om en har basis kunnskaper i HTML og programmering (VB eller C#) før faget begynner. Av programmering bør du vite hva en variabel er, hvordan tabeller (matrise/array) og funksjoner fungerer, og hva en løkke og kontrollstruktur er. Dersom du mangler nødvendig forkunnskap i HTML kan du gjennomgå noen grunnleggende "tutorials" for deg selv først. Disse eksisterer i utallige varianter på web (ta gjerne flere som er nesten like for å få forskjellig vinkling på stoffet), men du kan også benytte lærebøker.

Programvare/Utstyr

Følgende programvare brukes i kurset:

Programpakken Microsoft Visual Studio. Denne programpakken inneholder både kompilator for C#, Visual Basic, C++ og andre ting. Kursdeltakere kan få anledning til å laste ned en gratis kopi av Visual Studio .NET etter at kursavgift er registrert betalt. (Hver tillatelse gir rett til å installere pakken en og bare en gang etter avtale med Microsoft)
Visual Studio sin innebygde web-tjener, alternativt kan en bruke feks Internet Information Services (IIS).
.NET Framework Software Development Kit (SDK)

Databasesystem - MS Access har vært brukt tidligere, er oppe til vurdering om dette skal endres neste semester.
Informasjon om installasjon av programvaren finner du i leksjon 1.
Kjøp faget på http://itfag.no/