IFUD1042 Applikasjonsutvikling for Android
- Oppstart høst: 29. aug 2017
- Oppstart vår: 30. jan 2018
- Formell fagbeskrivelse
- Kjøp faget på http://itfag.no/
- Få varsling neste gang faget kjøres:

Hva handler dette faget om?

Gjennomgangstema i dette faget vil være hvordan man kan lage applikasjoner for mobile enheter. Utviklingsmiljøet vil være AndroidKjøp faget på http://itfag.no/

MERK: Dette faget er et av flere Java-fag vi tilbyr, og de bygger på hverandre og passer godt sammen:

Temaoversikt

Leksjonene kommer ut hver uke i læringsplattformen it´s learning . Du kan få et inntrykk av noe av innholdet i faget i listen under (Ansvarlig faglærer er listet, TH står for Tomas Holt. ML står for Mildrid Ljosland) NB Kan bli endret underveis.

Du studerer i læringsplattformen itslearning:
- Hvordan studere på nett (video)
- Gode studietips (video)

Pedagogisk opplegg

Dette faget har 10 leksjoner med lærestoff. Til de fleste leksjonene er det tilknyttet en øving. Alle øvingene må være godkjent for å få bestått i faget. Øvingene er viktige for å øve inn fagstoffet og stimulere til videre utforsking av temaet som tas opp. Øvingene blir rettet i løpet av noen få dager. Du vil få tilbakemelding på en form som gjør at du som student kan vite hva som var bra og hva som var mindre bra, hvor forbedringspotensialet ligger, men ikke retting av feil. Kommentarene vil altså være veiledende i formen. Faget har også et diskusjonsforum for spørsmål, svar og erfaringsutveksling.

Det er ingen eksamen (bare øvinger) i faget. Det gis bestått/ikke bestått.

Lærebøker/Pensum

Pensumboka blir Bud Kurniawan: Android Application Development: A Beginner's Tutorioal, isbn 978-0-9921330-1-6 Denne boka omhandler Android versjon 5.x.

Leksjoner, øvinger og utvalgte deler av lærebøkene. I tillegg kan ressurser på nett bli en del av pensum. Det meste av læreboka vil gjennomgås i kurset.

Om faglærerne
Førstelektor Mildrid Ljosland har skrevet bok om programmering (C++) og Algoritmer og datastrukturer

Høgskolelektor Tomas Holt har jobbet mye med mobilutvikling og Java

Kontaktinformasjon

Anbefalte forkunnskaper

Videregående programmering f.eks. LO191D.

Programvare/Utstyr

Utviklingsmiljøet vil være Android Studio. Dette innbefatter også emulator for å simulere mobiltelefoner på PC/Mac. Språket som brukes er Java. All nødvendig programvare vil være gratis tilgjengelig og mulig å laste ned fra nett. Utvikling kan gjøres på Mac, Windows og Linux.
Kjøp faget på http://itfag.no/