- Oppstart høst: 29. aug 2017
- Oppstart vår: 30. jan 2018
- Formell fagbeskrivelse
- Kjøp faget på http://itfag.no/
- Få varsling neste gang faget kjøres:

Merk deg!

Faget kjøres ikke lenger. Faget er delvis erstattet av Databaser 2.

Hva handler dette faget om?

Faget omhandler grovt følgende emner:

Eksempler på mulige oppgaver er lagring av XML i Oracle (eller andre relasjonsdatabasesystem), normalisering av XML-dokumenter (unngå dobbeltlagring av datainnhold), foreslå en datavarehusløsning, foreslå databaseløsning for Web 2.0-tankegang, lagring av temporale data.

Alle fagets emner kan knyttes til løsninger for lagring og forvaltning av data i større organisasjoner/bedrifter, f.eks. i forbindelse med B2B-løsninger eller Web 2.0.Kjøp faget på http://itfag.no/

Temaoversikt

Leksjonene kommer ut hver uke i læringsplattformen it´s learning. Du kan få et inntrykk av noe av innholdet i faget i listen under:

Du studerer i læringsplattformen itslearning:
- Hvordan studere på nett (video)
- Gode studietips (video)

Pedagogisk opplegg

Dette faget har 12 leksjoner med lærestoff. Til hver leksjon er det tilknyttet en øving, hvorav 8 må være godkjente. Øvingene er viktige for å øve inn fagstoffet og stimulere til videre utforsking av temaet som tas opp. Øvingene blir rettet i løpet av noen få dager. Du vil få tilbakemelding på en form som gjør at du som student kan vite hva som var bra og hva som var mindre bra, hvor forbedringspotensialet ligger, men ikke retting av feil. Kommentarene vil altså være veiledende i formen. Faget har også et diskusjonsforum for spørsmål, svar og erfaringsutveksling.

Dette kurset har ei større øving / case-oppgave til slutt i faget som teller 60% av sluttkarakteren. Netteksamen teller 40% og er på 90 minutter.

Lærebøker/Pensum

Pensum er leksjoner og øvinger, lenker til fagstoff og fagartikler på web, og selvvalgt prosjekt.

Det er for øyeblikket ingen lærebok i faget, men jeg er stadig på utkikk (det er ingen databasebok som passer alle fagemnene).

Det kommer ei liste på over fagartikler (ca. 3 artikler) og lenker som er pensum.

Fagartikkel 1:

Kappel, Kapsammer, Retschizegger: Integrating XML and Relational Database Systems, fagartikkel på web: http://www.big.tuwien.ac.at/research/publications/2003/1203.pdf

- kap. 1-3 og kap. 6 er pensum.

Om faglærer

Kontaktinformasjon

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper om relasjonsdatabaser, SQL og datamodellering (ER-diagram) tilsvarende faget LN323D Databaser.
Grunnleggende kunnskaper i programmering (f.eks. Java) er en fordel med ikke noe krav (det er ikke krav til programmering i øvingsopplegget i dette faget)
Det kreves ingen forkunnskaper i XML, men faget kan evt. kombineres med LN516D XML teknologi.

Programvare/Utstyr

Oracle brukes som databaseverktøy i eksempler i leksjonene. Det er imidlertid ikke tilgjengelig noen Oracle-server her på skolen lenger (kun MySQL-server og en Java-løsning). Derfor må du enten ha tilgang til en Oracle-server selv, eller laste ned og installere Oracle's gratis-versjon på egen maskin (Oracle XE). XE-versjonen støtter alle delene av pensum bortsett fra XQuery. Mer info. om dette kommer ved kursstart. Bruk av andre DBMS-er (f.eks. MS SQL Server) gjøres på eget ansvar.

Andre (relasjons-)databasesystemer kan brukes i prosjektet på eget ansvar (i prosjektet kan det f.eks. være aktuelt å sjekke et eller flere databasesystemers støtte for XML). Studentene trenger også en teksteditor for å skrive XML. Her kan studentene velge fritt, f.eks. bruke XMLSpy (30 dagers evalueringsversjon kan lastes ned), eller en gratis editor.
Kjøp faget på http://itfag.no/