LO196D Videregående programmering med prosjekt
Veiledere

Veilederne er tilstede sammen med faglærer i øvingstimene. Veileder skal primært svare på spørsmål og hjelpe med øvingene, men kan også, etter avtale med faglærer, rette og godkjenne øvinger.

1DA: Øyvind Mosti
1DB. Anita Sørensen

Oppdatert: 10.01.2005 Else Lervik