Å bruke TextPad

Grethe Sandstrak,  grethe@aitel.hist.no   2003-08-21

TextPad er en teksteditor for Windows. I dette verktøyheftet gjennomgår vi det som er nødvendig for at du skal komme igang med de forskjellige aktivitetene. Studér skjermbildene og menyene. Der fins alle mulighetene du til enhver tid har. Ellers oppfordrer vi deg til å lese dokumentasjonen og å bruke Hjelp-systemet.

Gjennomgangen forutsetter at du er vant med vinduer og menyer i MS-Windows, og også vant med å kjøre flere programmer samtidig og skifte mellom disse med for eksempel Alt+Tab

Å lage en katalog hvor du kan lagre programmene dine

Det første du bør gjøre er å opprette en katalog hvor du kan lagre programmene dine. (Etter hvert vil du erfare at du vil få behov for å organisere programmene dine på flere kataloger.)

Å lage en katalog gjør du ved å starte programmet Windows Utforsker (høyre klikk på Start - knappen). Her vil du i den venstre delen av vinduet få en oversikt over hva du har tilgjengelig fra den maskina du jobber på. Du ønsker å foreta noe på brukerområdet ditt, som f. eks. ligger på X. Når du velger X ved å klikke på den, vil du i høyre del av vinduet få en liste over hva som ligger på brukerområdet ditt fra før av.

Du skal opprette en ny katalog, og velger derfor Fil/Ny/Mappe. En ny katalog opprettes, og du kan gi den et navn, f.eks. 1-Java.  I figuren under ser du at det under denne katalogen er laget en ny katalog 1ing. Dette er gjort for å forsøke å organisere kataloger og filer på en mest mulig oversiktlig måte. Det vil lette seinere arbeid med å finne igjen det du lagrer.

Å lage det første programmet (applikasjon)

                        En aktivitet i kan startes på flere måter. I beskrivelsen her bruker vi hovedsakelig menyvalg. Et menyvalg gjøres ofte i flere trinn. Hvert trinn settes opp med skråstrek mellom, eksempel File/New. Knappe­rekka øverst på skjermen kan også brukes, samt tastekombinasjoner. Hva en knapp betyr får du fram ved å flytte markøren til knappen, og holde den der. Da kommer en beskrivelse av aktiviteten nederst på skjermen.. Ikke trykk på museknappene da aktiviseres instruksjonen. Tastekombinasjonene er satt opp ved siden av hvert menyvalg i nedtrekksmenyene.


 

TextPad           Start opp TextPad Ved å trykke på Startknappen. Velg så - Alle Programmer og  TextPad
Du vil nå få fram et skjermbilde som ligner på det som er vist i figuren under. (Det kan hende du får fram et vindu med dagens tips.. Trykk OK for å lukke dette vinduet.)

                       

                      

 

lagring            Når du starter opp TextPad kommer du automatisk inn i et nytt dokumentet.Velg File/Save As.. for å lagre dokumentet. Angi navn på programfila du skal lage i feltet File name, f. eks. HeiVerden. Husk alltid å la filnavnet ha endelse .java. Dette gjøres ved å oppgi filtype Java(*.java) i feltet Save As type: (Filendelsen .java betyr at kompilatoren forventer et program skrevet i java) Ønsker du å lagre den i den nyopprettede katalogen, velger du x:\1-java\1ing\.  Trykk deretter Save.

Du bør lagre dokumentet ditt med jevne mellomrom etter hvert som du skriver inn kildekoden og gjør forandringer på den.

                       

Den nye programfila er nå opprettet, og du vil få frem et skjermbilde som ligner på de som er vist tidligere.

 

kompilering   Skriv inn programmet som vist på figuren under. Når du har skrevet inn kildekoden, kan du trykke på menyknappen Tools i øverste linje. Du får da fram en nedtrekksliste(rullegardin). Trykk på Compile Java.

                       

Dersom du har skrevet inn koden nøyaktig slik det står i redigeringsvinduet, vil du få fram en feilmelding i et nytt vindu Command results. For å se begge vinduene samtidig kan du velge fra menylinja Window/Tile horizontally. Dobbelklikk på linja med feilmeldingen. I redigeringsvinduet (der du har skrevet inn kildekoden) vil linjen med den aktuelle feilen bli markert med stipla linjer.

                       

 

kjøring            Rett opp feilen (endre system til System), lagre og kompiler programmet på nytt (gjenta forrige prosedyre). Dersom det ikke er flere feil i programmet, så vil kompileringen gå bra og du kan kjøre programmet. Trykk på Tools og så på Run Java Application eller tastatur kombinasjonen Ctrl + 2.

                       

Når en kjører programmet med Tools/Run Java Application, vil det komme opp et dos-vindu der ledeteksten du har bedt programmet om å skrive ut står: For å avslutte programmet må du trykke en tast eller lukke vinduet med musa.

lime inn            For å lime inn eksempel av kjøringa sist i programmet ditt, må du velge Rediger/Merk fra fil menyen i dos vinduet. (Symbolet øverst i venstre hjørne  )

kjøring            Bruk mus til å markere det du ønsker å lime inn i programmet ditt. Velg så Rediger/ Kopier Enter.

 

                       

Gå tilbake til TextPad og plasser markøren sist i dokumentet. Trykk Ctrl + V eller velg Edit/Paste fra menylinja. Kommenter bort eksempel på kjøring ved å skrive /* og */  før og etter den innlimte teksten.

                               

Dette var som du sikkert har forstått, bare en meget kortfattet introduksjon. Det anbefales at du gjør deg bedre kjent med verktøyet på egenhånd.

Lykke til!